Tyrimai

Kompetencijų vertinimas

 
Žinių ir įgūdžių
Tam tikrų įgūdžių tikrinimas darbo vietoje ar realiose darbinėse situacijose, elektroninis žinių vertinimas.
Vadovų ir darbuotojų kompetencijos
Kompetencijos tikrinamos stebint darbinėje aplinkoje, pokalbio metu, testų pagalba.
Kandidatų įvertinimai
Susitikimas su kandidatu (interviu) ir jo įvertinimo pateikimas darbdaviui.
360° metodas
360° tyrimas ir individualios rezultatų aptarimo sesijos. Efektyvus vertinimo metodas, kai informacija apie žmogų gaunama iš visų įmonės darbuotojų (ar klientų). Pagrindinis jo tikslas - padėti darbuotojams ir vadovams geriau pažinti save ir tobulinti savo kompetencijas.