Renginiai

Moderavimas

 
Pagrindinis moderavimo tikslas yra grupės energijos, kompetencijos, galimybių nukreipimas problemai spręsti. Moderatorius, savo pastangas nukreidamas į  grupės darbo procesą, siekia panaudoti grupinio darbo privalumus ir pagerinti priimamo sprendimo kokybę.
 
Efektyvus grupinio darbo moderavimas sudaro sąlygas:
 
1. Visiems grupės nariams aktyviai dalyvauti grupės darbe (visų grupės narių dalyvavimas yra vienodai svarbus).
2. Efektyviai panaudoti visų grupės narių kompetenciją, žinias ir gebėjimus.
3. Grupės darbe išvengti hierarchijos.
4. Gauti darbo rezultatus, kuriems pritaria visi grupės nariai.
5. Darbe išvengti konfliktų.
Moderavimas sudaro galimybes pašalinti arba sumažinti neigiamų subjektyvių veiksnių įtaką priimant sprendimus ir gerina priimamų sprendimų kokybę.
 
Mūsų konsultantai vertingomis žiniomis bei įžvalgomis labai dažnai dalijasi ir iš konferencijų tribūnų, moderuoja vidinius organizacijų renginius, strategines sesijas, konferencijas, padeda pranešėjams paprastai perteikti ekspertinę informaciją, rasti sprendimus sudėtingose situacijose.