Verslo mokymų ir konsultacijų rinka auga bei ruošiasi naujiems pokyčiams

2008 01 23

Praėjusiais metais „TMD partners“ atlikta konsultacijas bei mokymo paslaugas teikiančių įmonių analizė* Lietuvoje parodė, jog rinkoje vis dar egzistuoja stabilus pajamų augimas, taikomi skirtingi kainodaros principai bei sparčiai didėja poreikis naujovėms.

Rinkoje - darbymetis

Pastaraisiais metais mokymų bei konsultacijų rinka pasižymėjo sparčiais augimo tempais.   Per kelis metus veiklą pradėjusių rinkos naujokių gretos padvigubėjo, konsultacinių įmonių pajamos vidutiniškai išaugo apie 40%, o kai kurių kompanijų – net iki 82%. Gerėjanti šalies ekonominė padėtis, ES finansuojami mokymo projektai skatino investicijas į darbuotojų ugdymą bei lėmė situaciją, kuomet išaugusi mokymo bei konsultacinių paslaugų paklausa neretai viršydavo pasiūlą.

Dabartinė padėtis užtikrina maksimalų užimtumą daugeliui mokymo bendrovių, tačiau aktualus lieka kokybiškų bei kompleksinių paslaugų klausimas. Apie 30% kompanijų gali pasiūlyti platų paslaugų bei mokymo temų spektrą, stabilų, kompetentingą konsultantų kolektyvą. Beveik tiek pat rinkoje ir nedidelių, palyginti neseniai įsikūrusių bendrovių, siūlančių siauresnį paslaugų asortimentą bei siekiančių įsitvirtinti rinkoje. Taip pat pastaraisiais metais didėja „one-man-show“ tipo kompanijų skaičius, kuriose dirba vos vienas ar du konsultantai, turintys dar siauresnę specializaciją (pvz. lyderystė ar pardavimai).

Reaguodamos į tokią paklausą mokymus bei konsultacijas teikiančios bendrovės laikosi kelių skirtingų strategijų: pusė jų didina savo darbuotojų skaičių, o kitos  (apie 23%) daugiau remiasi išorinių konsultantų paslaugomis. Pirmuoju atveju kur kas geriau užtikrinamas ilgalaikių projektų realizavimas, gilesnis kliento situacijos pažinimas, o antruoju – garantuojamas įvairialypis skirtingų tematikų spektras.

Dalis kompanijų (16%)  teikdamos mokymo ar konsultacijų paslaugas, kviečiasi ir užsienio konsultantus. Jų dažniausiai prireikia tuomet, kai klientams reikia žinių, susijusių su europine ar pasauline patirtimi, naujų tendencijų, specifinių įgūdžių lavinimo, o ne konkrečių problemų sprendimo.

Kainodaros ypatumai

Esant tokiam užimtumui, neišvengiamai auga ir mokymo bei konsultavimo paslaugų kainos. Palyginti su keliais praėjusiais metais, jos ūgtelėjo daugiau nei 20%. Klientai dažniausiai pageidauja vidinių mokymų, taip pat  investuoja į darbuotojų tobulinimą atviruose seminaruose. Pastaruoju metu ypač aktualūs tampa konsultaciniai projektai, įvairūs tyrimai.

Tuo tarpu šių paslaugų kainų spektras – platus, įvairialypis. Norint surengti vidinį mokymą 10 – 14 darbuotojų grupei kompanijoms teks investuoti nuo 3600 Lt iki 10 000 Lt , vidutiniškai -  6600 Lt už dieną. Tokias kainų ribas sąlygoja įvairūs veiksniai: mokymų tematika, trukmė, metodikos ir pan. Pvz., vadovavimo temos, ypač jau pažengusiems vadovams, tradiciškai kainuoja brangiau nei kitiems specialistams. Panašią paslaugų kokybę teikiančių bendrovių kainų skirtumus lemia ir kaštai –kai kurios bendrovės į jas neįtraukia patalpų nuomos, maitinimo, konsultanto nakvynės išlaidų, kurios vėliau yra pridedamos papildomai.

Atvirieji mokymai taip pat pasižymi ganėtinai plačiomis kainų „žirklėmis“– nuo 800 Lt iki 3000 Lt už 2 d. trukmės seminarą vienam dalyviui (vidurkis -  1600 Lt). Grafike matyti procentinis atvirųjų mokymų paslaugas teikiančių kompanijų pasiskirstymas tam tikruose kainų rėžiuose.

Pačios populiariausios mokymų temos tiek vidiniuose, tiek ir atviruose mokymuose sutampa. Kaip ir anksčiau, ant bangos išlieka vadovavimas (ypač populiarios darbuotojų ugdymo - coaching’o, lyderystės temos), pardavimai ir derybos, personalo valdymas, klientų aptarnavimas, asmeninis efektyvumas, projektų vadyba, marketingas, pokyčių valdymas organizacijoje

Tuo tarpu konsultacijų  ir tyrimų paslaugų grupėje galimi itin dideli kainų svyravimai, nes dauguma paslaugų teikėjų kainas nustato projektiniu principu, t.y. atsižvelgdami į projekto tikslus, naudojamas metodikas, projekte dalyvaujančių konsultantų skaičių, trukmę ir t.t. Viena konsultacijų valanda gali svyruoti nuo 100 – 1100 Lt be PVM. Pastaruoju metu populiariausios konsultacijos yra susijusios su kompanijų veiklos efektyvumo didinimu: t.y. organizacinės struktūros tobulinimu, kompetencijų, motyvacinių sistemų įmonėse kūrimu, lyderystės ar asmeninio efektyvumo ugdymo projektais, skirtais įmonių vadovams.

Naujų idėjų poreikis

Greta mokymų bei konsultacijų toliau sparčiai populiarėja ir verslo bei komandos formavimo renginių organizavimas. Jais siekiama įmonei svarbių tikslų – suformuoti darbuotojų komandą, pristatyti naują kompetencijų ar motyvacinę sistemą, pagerinti darbo klimatą ir pan. Ypač populiarūs motyvaciniai nuostatų keitimo renginiai. Paprastai jie trunka nuo 1 – 3 val. ar ilgiau bei skatina žmones permąstyti savo elgseną, įprastas nuostatas, kurios daugeliu atveju yra tam tikri susiformavę stereotipai, trukdantys atskleisti savo stipriąsias puses bei efektyviai veikti.

Palyginti mažai kompanijų rinkoje siūlo priemones, skirtas mokymų metu įgytoms žinioms bei įgūdžiams įtvirtinti ar mokytis savarankiškai. Dažniausiai sutinkami videofilmai ar mokymo metodų sąvadai, kurie gali būti naudojami formuojant tam tikrus darbuotojų įgūdžius. Pastaruoju metu itin išpopuliarėjo pasaulinį pripažinimą turinčių ekonominių, vadybos knygų leidyba lietuvių kalba, pastebimos garso knygų leidybos užuominos. Tačiau šiuo atžvilgiu rinka nėra pilnai užpildyta ir galimybės suteikti daugiau pridėtinės vertės mokymų bei konsultacinių paslaugų vartotojams yra didelės.

Pirmenybė kokybei ir kompleksiniams sprendimams

Keičiasi ir mokymų bei konsultacijų paslaugas perkančių kompanijų poreikiai. Stiprėjanti konsultacinių projektų bei vidinių mokymų paklausa patvirtina, kad įmonės ieško kokybiškų, konkrečiai situacijai adaptuotų sprendimų. Atitinkamai, siekdamos efektyvių rezultatų, jos yra linkusios investuoti daugiau.

Vyksta pokyčiai ir tematinėse srityse – nuo bendrųjų įgūdžių formavimo pereinama prie įmonei strategiškai svarbių projektų – pvz. lyderystės, darbuotojų ugdymo („coachingo“) , tinkamų darbuotojų nuostatų formavimo ir pan. Tokiems sprendimams pateikti reikalinga itin aukšta konsultantų kvalifikacija bei kompleksiniai sprendimai.

Verslo įmonių siekis dirbti efektyviau, o kartu ir pelningiau, skatina mokymo bei konsultavimo paslaugų rinkos spartų vystymąsi, augančią paslaugų kokybę. Kita vertus, galima prognozuoti, jog netolimoje ateityje, pasibaigus ES finansuojamų fondų lėšoms, sulėtėjus bendram ekonominiam augimui mokymus bei konsultacijas teikiančių bendrovių laukia ženkliai aktyvesnė konkurencija, rinkos persiskirstymas bei nauji pokyčiai.

---------------------------------------------------

*Šaltiniai: „TMD partners“ konkurencinės aplinkos tyrimo metu gauta informacija, „Verslo Žinių“ priedo „Verslo konsultacijos ir mokymai“ (2007, Sausis) duomenys.

Ingrida Gurskytė