Kokia inovacijų lyderio kaina?

2007 10 19

Paprastai organizacijos, siekdamos savo tikslų tai daro naudodamos kelias pagrindines strategijas. Vienos nusprendžia teikti vartotojams produktą mažiausiomis kainomis, kitos bando išsiskirti siekdamos maksimalios orientacijos į klientą arba pasitiki savo kūrybiškumo galiomis ir tampa rinkos novatoriais. Kaip taikliai pastebi šiuolaikinis strategijos ir inovacijų guru Peter Fisk, kiekviena organizacija turi puikiai valdyti visas tris sritis, tačiau koncentruotis ir telkti pastangas reiktų toje, kuri labiausiai atitinka kompanijos galimybes bei formuoja konkurencinį pranašumą.

Šiandien dažnas verslininkas lyg burtažodį kartoja žodį „inovacija“ ir tikina, jog jo kompanija savo veiklą grindžia išskirtinėmis naujovėmis. O kiek kainuoja sukurti naują idėją? Kaip jos gimsta? Ar vienodai svarbios visoms organizacijoms?

Naujos idėjos kaina

Būti inovacijų lyderiu – reiškia, diktuoti verslo madas, būti vienu žingsniu priekyje, pirmajam pristatyti naujus produktus. Į kuriančias organizacijas visuomet nukreiptas visuomenės žvilgsnis, žiniasklaidos dėmesys. Jei naujovė pasiteisina, kompanija skaičiuoja ne tik finansinius pelnus, bet ir formuoja teigiamą reputaciją, didina prekinio ženklo kapitalą. Tai daro įtaką visoms tikslinėms grupėms – vartotojams, akcininkams, investuotojams, augina organizacijos vertę ir duoda papildomos grąžos.

Tačiau egzistuoja ir kita medalio pusė. Inovacijų lyderio strategija bene imliausia finansiniams resursams, kurių reikės kiekviename žingsnyje. Jei esate novatoriška kompanija, turėsite susitaikyti su kopijavimo gausa. Rinkoje greitai atsiras jūsų idėjos plagiatų ar pakaitalų, kurie klaidins vartotojus, o jums teks investuoti papildomas finansines lėšas į savo produktų ar paslaugų pristatymą. Vartotojų, kurie nedelsdami išbando naujovę rinkoje, yra vos 5%. Kitus teks įtikinti ir įgyti jų pasitikėjimą. Būtinos ženklios finansinės lėšos produktų kūrimui, testavimui, koregavimui.

Teks investuoti į tinkamų darbuotojų, gebančių kurti, paiešką, į šio gebėjimo tobulinimą ir vystymą. Reikės sudaryti tinkamas sąlygas kūrybai, kantriai laukti jos rezultatų. Laikas – dar viena dimensija, kuri pareikalaus iš novatoriškos kompanijos papildomų pastangų jį valdyti. Ir kol jūsų konkurentas manipuliuos kaina bei džiaugsis trumpalaikiais pelnais, jums ten kantriai laukti savosios investicijos rezultatų. Įvertinus tai, jog nauja idėja ar produktas gali ir nepasiteisinti, neprigyti rinkoje, tampa aišku, jog ši strategija pagrįsta gera rizikos doze.

Svarbiausia – vidinis noras kurti

Jei vis dėlto nusprendėte siekti nepralenkiamo novatoriaus vardo, nepradėkite neužsitikrinę kelių dalykų. Svarbiau už finansines investicijas veikia žmogiškasis veiksnys: jau minėtas jūsų kompanijos darbuotojų gebėjimas kurti bei klientų pasitikėjimas.

Naujos idėjos, paslaugos, produktai negimsta iš niekur. Tam, kad jie atsirastų, reikia kūrybiškų minčių bei tinkamų aplinkos sąlygų. Novatoriškoje kompanijoje dirbantys žmonės turi būti atviri naujai patirčiai – tik tuomet jie laisvai priims ir vertins kiekvieną idėją ar mintį, nenaudodami gynybinių reakcijų, nevaržydami savęs stereotipų rėmais. Jie turi gebėti laisvai ir spontaniškai derinti įvairias formas, ryšius, idėjas,  įprastiems daiktams suteikti naują formą, prasmę. Visa tai gimsta laisvoje, ramioje socialinėje ir fizinėje aplinkoje, kurioje žmogus gali savo dėmesį sukaupti į generuojamą sprendimą.

Tačiau svarbiausia inovacijos atsiradimo sąlyga-vidinis polėkis. Esminis šios sąlygos ypatumas yra tas, kad kuriama dėl to, jog tai svarbu pačiam kūrėjui. Gali skambėti keistai, tačiau jei organizacijoje nėra vidinio poreikio ieškoti naujovių ir jas diegti, to nepadarys jokios organizacinės struktūros. Kai kuriose kompanijose yra formuojami atskiri departamentai ar suteikiamos skambios pareigos (pvz., inovacijų guru), tačiau tai neužtikrins organizacijai strateginės inovacijų lyderio pozicijos rinkoje.

Darbuotojas, vadovas turi būti suinteresuotas rasti ir priimti netradicinį, kitokį sprendimą. Tai galima laikyti kūrėjo aistra ar tiesiog tinkamu vidiniu nusistatymu, motyvacija. Reikia ir specialių įgūdžių, gebėjimų galvoti ir veikti kūrybiškai. Galų gale, reikia turėti elementarių tam tikros srities žinių, kurios dažniausiai yra kūrybiškų sprendimų pagrindas tam tikroje veiklos srityje. Visų šių elementų derinimas veda į naują potyrį, pasiekimą, rezultatą.

Vienodai svarbu visiems

Inovacijos versle dažnai siejamos su specifiniais verslais – informacinėmis technologijomis, automobilių, farmacijos pramone ir pan. Tose srityse, kur akivaizdu, jog nebūdamas atviras naujovėms konkurencinę kovą pralaimėsi akimirksniu. Tačiau naujos idėjos vienodai svarbios visiems: bankams, turizmo agentūroms ar konsultacinėms bendrovėms. Aiškumo dėlei pateiksiu keletą pavyzdžių iš savo kompanijos veiklos, kuri rinkoje yra pripažinta inovacijų lyderė.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad konsultantų darbe svarbiausia profesionalumas ir kompetencija. Tai iš tiesų taip, tačiau kaip tuomet išsiskirsite iš gausaus profesionalų būrio? „TMD partners“ tai realizuoja nuolat pateikdama rinkai naujas idėjas, suteikiančias kompanijoms papildomą vertę.

„TMD partners“ konsultantai pirmieji šalyje sukūrė specialias savarankiško mokymosi priemones, skirtas darbuotojų įgūdžių įtvirtinimui. Pagrindinis tokių priemonių tikslas – padėti mokymų dalyviams įtvirtinti turimas žinias, priminti, sisteminti, perteikti reikšmingą informaciją. Jos suteikia darbuotojų veiksmams pagrįstumo, leidžia savarankiškai tobulėti, o svarbiausia, per tam tikrą laiką suformuoja ir įtvirtina reikiamus įgūdžius, sustiprina išklausytų mokymų poveikį. Pavyzdžiui, pardavimo kursus išklausęs darbuotojas mokomojo audio CD pagalba gali prisiminti ir toliau lavinti savo reakcijas į nepagrįstą nuolaidų reikalavimą, valdyti kliento nepasitenkinimą, tobulinti derybines technikas ir pan.

Kitas pavyzdys – „TMD partners“ naudojamos interaktyvios priemonės: žinių vertinimo e.sistema, 360 tyrimų interneto platforma. Technologijų naudojimas konsultavimo bei mokymo procese ne tik taupo klientų laiką, bet leidžia sparčiau gauti ir apdoroti rezultatus, efektyviau planuoti ir realizuoti įvairius projektus.

Ateitis priklauso kuriantiems

Kiekviena organizacija nori augti, plėsti veiklą, išgyventi ateityje. O ateitį J. Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom, kiti naujosios kartos vadybos korifėjai vienareikšmiškai sieja su  „Innovation Inc.“ (idėjų ir inovacijų) tipo kompanijomis nepriklausomai nuo to, kuriame verslo sektoriuje jos veikia, kokios egzistuojančios aplinkos specifikos. Tai papildo Jungtinėje Karalystėje kompanijos Corporate Research Foundation (CRF) 2006 m. atlikto tyrimo rezultatai - inovacijų ir naujų idėjų būtinumas buvo įvardintas kaip viena iš svarbiausių sėkmingos organizacijos prielaidų. Taigi, išvada viena- kūrybiškumas, inovacijos tampa vienu iš pagrindinių veiksnių, lemiančių kompanijos konkurencingumą, nepriklausomai nuo to, kokius kokybiškus produktus gamintų, kokiose rinkose veiktų.

Vilius Žemaitis