Sėkmingo verslininko formulė

2007 01 29

Sėkmingas Lietuvos verslininkas: 31-49 m. aukštąjį arba aukštesnįjį universitetinį išsilavinimą turintis vyras, prieš tai nevadovavęs kitai įmonei. Tai parodė Statistikos departamento atliktas tyrimas.
 
2006 m. sausį Statistikos departamentas atliko verslo sąlygų tyrimą, kurio objektu buvo pasirinktos 2002 m. susikūrusios ir tyrimo metu (2006 m. sausį) sėkmingai veikusios įmonės.
 
Tyrimo rezultatai parodė, kad iš visų apklaustų verslininkų moterų vadovių dalis sudarė 25,8%, vyrų – 74,2%.
 
Sėkmingiausi - ne vadovai
 
Sėkmingai penkerius metus savo versle išsilaikę smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vadovai – dažniausiai aktyvaus amžiaus žmonės, t. y. nuo 31 m. iki 49 m. (65,1%), turintys aukštesnįjį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą (67,4%) ir ankstesnėje profesinėje veikloje įgiję vadybinių įgūdžių, bet ne vadovavę įmonėms (56,8%). 32,3% verslininkų vyrų turėjo tiesioginės patirties versle, t. y. buvo kitų įmonių vadovai. Iš viso patirties versle turėjo net 66,9% verslininkų.Vilius Žemaitis, mokymų ir konsultavimo UAB "TMD partners" direktorius ir konsultantas, teigia, kad statistiškai įmones kuria aktyviausio, darbingiausio amžiaus vyrai, kurie turi didžiausias ambicijas ir siekia visuomenėje pripažinto socialinio statuso.
 
"Pastaruoju metu materialinė gerovė (namas, privatus verslas, automobilis ir pan.) laikomi sėkmingo žmogaus atributu, todėl siekdami psichologinio komforto, pripažinimo ar jausdami savotišką aplinkos spaudimą darbuotojai gali imtis iniciatyvos kurti naujus verslus", - sako p. Žemaitis.
 
Pats sau šeimininkas
 
Statistikos departamento atliktoje analizėje taip pat teigiama, kad 82,9% tyrime dalyvavusių verslininkų pagrindinę priežastį, paskatinusią pradėti savo verslą nurodė "norą būti šeimininku pačiam sau" (83,4% moterų ir 82,8% vyrų).Ponas Žemaitis įsitikinęs, kad kelias į nepriklausomybę dažniausiai susijęs su finansiniais lūkesčiais, tačiau gali turėti ir kur kas gilesnių priežasčių.
 
"Tokie duomenys gali liudyti, jog bendrovė per mažai investuoja į darbuotojų karjeros planus, nesirūpina jų saviraiška, nesudaro sąlygų augti ir tobulėti. Kaip teigia statistika, įmonių kūrėjai turi vadybinės patirties versle, tai reiškia, jog greičiausiai turi savo požiūrį į aplinką, darbo principus, tikslus. Jei darbuotojas jausis nepripažintas, negalės realizuoti savo ambicijų, požiūrio, dažniausiai jis rinksis kitą kompaniją arba nuspręs kurti naujas galimybes, sieks išbandyti jas pats, rizikuoti", - sako p. Žemaitis.
 
Anot jo, atlikus gilesnę analizę, tikėtina paaiškėtų, jog darbuotojai naujas kompanijas kuria tose srityje, kuriose įgijo patirties dirbdami. Užtikrinti tokių subrendusių darbuotojų motyvaciją - iššūkis darbdaviams.
 
Verslas iš santaupų
 
Analizėje taip pat teigiama, kad dauguma įmonių (52,7%) buvo įkurtos panaudojus nuosavas, šeimos ar draugų santaupas, 15,5% – panaudojus akcinį kapitalą.
 
Anot konsultanto, ši tendencija gali būti sietina su faktais, jog neretai geroje kompanijoje dirbantis, solidžias pareigas užimantis darbuotojais tuo pat metu pradeda inicijuoti savo verslą ir jei idėja pasiteisina, pereina i naują veiklą. Tai lemia ne tik saviraiškos poreikis, bet ir turima galimybė investuoti laisvas, uždirbtas asmenines lėšas. Ši tendencija labiau juntama paslaugų sektoriuje, kur naujo verslo pradžia sąlyginai nereikalauja didelių investicijų.
 
Namai arčiau širdies
 
Rezultatai parodė, kad 37,7% įmonių savo produkciją parduoda tik savo veiklos vykdymo vietoje, 28,1% įmonių gamina ar teikia paslaugas šalies rinkai. 38,9% moterų ir 44,6% vyrų įvertino savo įmonę kaip pažangią, nes buvo įdiegę vieną ar dvi naujoves. Naują prekę ar paslaugą (produkto inovaciją) rinkai pristatė net 55,4% verslininkų (54,5% moterų ir 55,6% vyrų).
 
Jei vertinti statistiškai bei lyginti su kitomis šalimis, sako p. Žemaitis, Lietuvoje naujai besikuriančių verslų skaičius yra santykinai mažas, nors pastaruoju metu sparčiai auga.
 
"Pirmoji įsisteigusių įmonių banga ne per seniausiai atšventė savo dešimtmečius, antroji prasidėjo prieš 3-4 metus. Todėl natūralu, jog dauguma kompanijų realizuoja savo produktus dar tik vietinėje rinkoje. Atsižvelgiant į klasikinius verslo augimo etapus, didžiausia jų plėtra dar ateityje", - sako konsultantas.
 

Leontina Lesauskaitė