Deficitas esant pertekliui

2007 01 18

Praėję metai pasižymėjo intensyvumu: buvo aktyviai vykdomi suplanuoti  ES lėšomis finansuojamų žmogiškųjų išteklių plėtros projektai ir startavo nauji, be to, mokymų ir konsultacinių paslaugų paklausa viršijo  pasiūlą, jas teikiančių kompanijų skaičius augo, didėjo konsultacinių bendrovių užimtumas ir apyvartos.
 
Rinkoje – savotiškas deficitas
 
Viena ryškiausių praeitų metų mokymų ir konsultacijų rinkos tendencijų išlieka ES lėšomis finansuojamų projektų realizavimas. Dėl griežtų įvykdymo sąlygų, apibrėžtų laiko terminų, didelės apimties jie tiesiogiai lemia rinkos paklausą, dinamiką, plėtros perspektyvas.
 
Įdomu tai, kad rinkoje susiformavo savotiškas deficitas – mokymų ir konsultacinių paslaugų paklausa ėmė viršyti pasiūlą. Ši padėtis, be abejo, palanki tokias paslaugas teikiančioms bendrovėms, tačiau sukelia papildomus  rūpesčius jų užsakovams.
 
Visų pirma, didėjantis mokymo ir konsultavimo paslaugų poreikis lemia tuo užsiimančių bendrovių plėtrą, didina apyvartas, plečia darbuotojų ratą. Drauge auga profesionalių konsultantų, turinčių atitinkamas kompetencijas ir patirties, poreikis. Todėl jaučiamas žmogiškųjų išteklių stygius, jau pasitaiko atvejų, kai organizacijos susiduria su nekvalifikuotais specialistais, nekokybiškai įgyvendintais projektais.
 
Kita vertus, neišvengiama  tokio augimo pasekmė – kainų pokyčiai. Jie nebūtinai tiesiogiai susiję su mokymo bei konsultavimo paslaugų rinka. Didėjantis konferencinių centrų, kaimo turizmo sodybų užimtumas lemia šių kompanijų paslaugų kainų augimą, o tai reiškia papildomas išlaidas mokymus užsakančioms organizacijoms.
 
Norinčiųjų daugėja
 
Palanki rinkos padėtis suteikia ir naujas veiklos galimybes. Pastebima, kad šiuo periodu aktyviai kuriasi nedidelės nišinės kompanijos, kurios vykdo individualią veiklą ir yra atstovaujamos vos vieno ar kelių konsultantų. Nors užsienyje tokia praktika gana dažna, tačiau Lietuvoje ši tendencija išryškėjo būtent pastaruoju metu.
 
Taigi šiandien rinkoje sėkmingai veikia didžiosios bendrovės, teikiančios plataus pobūdžio mokymų bei konsultacijų paslaugas, specializuotos kompanijos (juridinės, finansinės, darbo saugos ir pan.), kuriasi naujos, jau minėtos nišinės bendrovės, kurių įvaizdis ir veiklos patirtis dar tik formuojasi. Kiek šis individualaus verslo modelis pasiteisins – parodys ateitis, tačiau užsakovams jis kelia naujo pobūdžio uždavinius – didesnį dėmesį, ilgesnį laiką skirti paslaugos tiekėjo atrankai, įvairiapusiškai įvertinti jo kompetencijas, patirtį ir galimybes įgyvendinti didelės apimties žmogiškųjų išteklių plėtros projektus.
 
Kita vertus, rinka imli naujų paslaugų kūrimui ir plėtrai. Viena ryškesnių tendencijų – organizacijų dėmesys naujoms mokymo formoms, jų paieška. Pavyzdžiui, rinkai  pasiūlyta naujovė – savarankiško mokymosi priemonės darbuotojų įgūdžiams įtvirtinti – akimirksniu susilaukė aktyvaus organizacijų susidomėjimo ir įvertinimo. Remiantis ateities prognozėmis, tokių priemonių ir netradicinių tobulinimosi būdų poreikis tik augs.
 
Didieji projektai skatina bendradarbiavimą
 
Kita ES fondų skiriamos paramos pasekmė rinkai – galimybė vienu metu investuoti dideles sumas į žmogiškųjų išteklių, organizacijų plėtros projektus. Neretai planuojamų darbų vertė siekia nuo kelių šimtų tūkstančių iki milijono ir daugiau litų. Tokia finansinių išteklių koncentracija leidžia bendrovėms iš pagrindų įvertinti savo veiklą, diegti naujas sistemas, tobulinti procesus, realizuoti reikiamus pokyčius.
 
Suprantama, kad didelės apimties projektai reikalauja papildomų mokymo ir konsultacinių bendrovių pastangų juos realizuoti. Todėl pastaruoju metu dažnas reiškinys, kuomet iš principo tarpusavyje konkuruojančios bendrovės dirba su tais pačiais užsakovais ir tam tikrų procesų metu netgi tampa partnerėmis, padedančiomis organizacijoms įgyvendinti jų tikslus.
 
Kita vertus, didelė darbų apimtis  reikalauja iš konsultacinių bendrovių nepriekaištingos projektų valdymo ir administravimo patirties, kurios turi nedaugelis. Šiuo atveju ypač sunku toms kompanijoms, kurios turi ribotus specialistų išteklius, veikia individualios veiklos principu, gali pasiūlyti tik siauros specializacijos paslaugas.
 
Organizacijoms reikia sprendimų
 
Keičiasi pažangių organizacijų mokymų poreikis. Prieš kelerius metus jos sutartinai investavo į bazinių darbuotojų įgūdžių plėtrą (buvo prašoma išmokyti efektyvaus pardavimo ar sėkmingo vadovavimo pagrindų), dabar daugiau dėmesio skiriama bendrųjų kompetencijų lavinimui. Organizacijos mielai moko darbuotojus kūrybiškumo, lyderystės, savęs valdymo įgūdžių, pardavimo mokymai vis dažniau papildomi derybinio turinio medžiaga.
 
Akivaizdu ir tai, kad organizacijų lūkesčiai ieškant sprendimų vis dažniau siejami su tinkamo sprendimo radimu. Anksčiau kompanijos pageidaudavo konkrečios paslaugos, išreikšdavo aiškų poreikį surengti vieną ar kitą mokymo programą, o pastaruoju metu daugiau akcentuojama problema, įvardijama padėtis ir konsultantams paliekama galimybė siūlyti optimaliausią sprendimo variantą. Tai reiškia, kad ir mokymų bei konsultacijų bendrovės privalo turėti atitinkamas kompetencijas, gebėjimą kompleksiškai vertinti organizacijos padėtį, integruoti struktūras ir procesus, juos analizuoti bei rengti kryptingas žinių ir įgūdžių lavinimo programas. Toks pokytis verčia bendroves įvertinti savo paslaugų krepšelį, gebėjimą formuoti sprendimus ir numatyti atitinkamą veiklos strategiją.
 
Stabili padėtis rinkoje, ES teikiamos galimybės šiandien daugeliui mokymo ir konsultavimo paslaugų teikėjų leidžia jaustis komfortiškai, o ateityje kompanijų veiklos rezultatus lems įžvalgumas, išankstinis pasirengimas pokyčiams, tolesnių veiklos gairių numatymas ir vykdymas.
 
Vilius Žemaitis