Kiek žmonių, tiek motyvavimo būdų dirbti geriau

2006 11 23

Ne visi darbuotojai pokyčius priima vienodai. Tad verta pagalvoti apie taktiką, kaip paskatinti žmones sutelkti visas jėgas, kol vyksta pasikeitimai. Skirtingoms grupėms verta taikyti vis kitokias motyvavimo priemones.
 
Labai svarbu, kad darbuotojai nestabdytų reformų, o patys aktyviai prisidėtų jas įgyvendinant. Pagal tai, kaip darbuotojai suvokia ir priima permainas, Žydrūnas Gudelis, "Kauno baldų" gamybos planavimo vadovas, linkęs juos skirstyti į tris sąlygines grupes.
 
"Visada įmonėje atsiranda žmonių, kurie pokyčius priima noriai ir aktyviai dalyvauja juos įgyvendinant. Visada esti ir tokių, kurie priešinasi. Tokiais žmonėmis aš pasitikiu, nes jie paprieštarauja, išsako savo nuomonę, o vėliau įvykdo viską, ko reikia. Kai tik skeptiškai nusiteikę darbuotojai pamato, kad pokyčiai duos naudos, su jais sutinka. Labai naudinga taip nusiteikusius darbuotojus motyvuoti per iššūkius", – kalba p. Gudelis.
 
Anot jo, verta pasakyti, kad, tarkime, išmokti naudotis programa nėra lengva, reikia į ją įsigilinti. Tada žmonės labiau stengiasi įrodyti, kad jie sugeba padaryti tai, kas ir vadovams atrodo nelengva. Ponas Gudelis nurodo, kad blogiausia ir sunkiausia dirbti su pasyviais žmonėmis.
 
Dažniausiai jie dalyvauja mokymuose, bet nesistengia visko išmokti. Dėl to ir jų darbo rezultatai nedžiugina. Pasak jo, geras motyvas tinkamai ir laiku atlikti darbus yra ir karjeros galimybės. Pasirinktiems darbuotojams verta pasakyti, kad, sėkmingai įgyvendinus vieną ar kitą projektą, bus svarstomos jų karjeros galimybės.
 
Tik su struktūra
 
Pasak Sandros Stankevičienės, "TMD partners“ konsultantės, atsikalbinėjimo ar nenoro dalyvauti projekte galima išvengti, jei tik laikomasi esminių komandos sudarymo principų. "Prieš imantis projekto kiekvienam būsimam komandos nariui būtina atskirai papasakoti apie projekto galimybes, esmę. Naudinga pagrįsti, kodėl reikalingas būtent tas žmogus. Tai svarbus darbuotojo patirties, savybių, kompetencijos pripažinimas, o parodytas dėmesys leis žmogui pajusti vertę įmonėje", – kalba p. Stankevičienė
 
Konsultantė nurodo, kad būtina paaiškinti, kokio darbuotojo indėlio tikimąsi, aptarti konkrečius lūkesčius ir jo atsakomybę. Visa tai atlikus dalyvavimas projekte bus suvokiamas kaip papildoma motyvacija, o ne darbų našta.
 
Komanda privalo turėti vadovą, kuris stebi projekto vyksmą, teikia grįžtamąjį ryšį projekto užsakovams, atsako už tinkamą išteklių naudojimą, koordinuoja projekto komandos narių darbą. Kitiems komandos nariams taip pat būtina aiškiai paskirstyti užduotis.
 
"Taip pat labai svarbu apibrėžti, kaip projekto komandos nariai keisis informacija. Gali atsitikti, kad jie dirbs skirtinguose miestuose ar šalyse, todėl būtina žinoti, kiek dažnai ir kaip žmonės turi bendrauti", – aiškina p. Stankevičienė.
 
Agnė Ranonytė