Kad projekto komanda iššoktų aukščiau bambos

2006 10 19

Nauji projektai, pokyčiai įgyvendinami kiekvienoje įmonėje ir jiems reikia nemenkų pastangų. Nors suburti darbuotojus į komandą, kad ši įgyvendintų kokį nors projektą, nėra jokia naujovė, klaidas vadovai vis dar kartoja.
 
Specialistai nurodo, kad didžiausia bėda, jog labai dažnai tiesiog paskiriama, kurie darbuotojai dalyvaus įgyvendinant projektą. "Su jais niekas nesikalba, neklausia nuomonės. Vadovai laiko savaime suprantamu dalyku, kad bendrovei reikšmingi projektai turi būti vienodai svarbūs kiekvienam jos darbuotojui", – nurodo Sandra Stankevičienė, "TMD partners“ konsultantė. Anot jos, pasitaiko, kad funkcinių padalinių vadovai neskiria laiko savo darbuotojų motyvacijai išsiaiškinti: ar pasikeitė žmogaus lūkesčiai, kas, be finansinių dalykų, jį motyvuoja labiausiai? "Kita vertus, ir patys padalinių vadovai retai turi išsamios informacijos apie projektą – tiesiog gauna nurodymus, kuris jų skyriaus darbuotojas turi būti įtrauktas į komandą. Tuomet dalyvavimas projektuose neišnaudojamas kaip papildoma skatinimo priemonė, o tampa viso labo eiline papildoma naujų darbų našta", – vadovų klaidas vardija p. Stankevičienė.
 
Pagal patirtį
 
Sutelkti darbuotojus siekti vieno bendro tikslo nelengva. Ypač jei jie, kad ir laikinai, turi aukoti savo laisvą laiką. Neseniai AB "Kauno baldai" buvo diegiama verslo valdymo sistema (VVS). "Susiklostė išskirtinė padėtis, turėjome ją suvaldyti. Bent porą mėnesių žmonės dirbo ir viršvalandžius, ir savaitgaliais, kad laiku spėtume atlikti visus suplanuotus darbus, darbuotojai išmoktų naudotis nauja sistema. Subūrėme projekto valdymo komandą. Manau, kad geriausia, kai tokioje komandoje dirba 4–5 žmonės. Jie buvo atsakingi už tai, kad surinktų informaciją ir priimtų sprendimus", – kalba Žydrūnas Gudelis, "Kauno baldų" gamybos planavimo vadovas. Žmonės į darbo grupę buvo parinkti pagal tam tikrus kriterijus. Pirmiausia į ją pakliuvo tie, kurie jau turėjo reikalingos patirties. "Lėmė ir motyvacija, žmonių požiūris į ateitį, nes sėkmingai įgyvendinus projektą gerokai pakilo jų vertė vadovų akyse. Dar vienas kriterijus: atsižvelgdami į pašėlusį darbo krūvį, pasirinkome darbuotojus, kurie neturėjo vaikų ar sutuoktinių, nes tuos kelis mėnesius, kol buvo diegiama sistema, darbui reikėjo atiduoti visas jėgas ir laiką", – motyvus nurodo p. Gudelis.
 
Ne pinigai lemia
 
Pasak p. Gudelio, kad visi noriai dalyvautų projekte, pirmiausia reikėjo aiškiai pasakyti, kokia bus VVS nauda įmonei. "Kaskart, susidūrę su darbuotojų skeptiškumu, aiškindavome, kokios naudos duos ši sistema. Matoma nauda labai motyvuoja darbuotojus", – bendravimo naudą įvardija p. Gudelis. Ponia Stankevičienė pritaria, kad jei stinga informacijos, žmonės gali priešintis projekto įgyvendinimui. "Darbuotojams būtina paaiškinti tikslus, kodėl projektas reikšmingas organizacijai. Taip pat svarbu, kad komandos nariai tinkamai susipažintų tarpusavyje, suprastų, kokios narių funkcijos. Todėl reikalingi formalūs susitikimai ir neformalus bendravimas. Tik jei kiekvienas komandos narys jausis gerai, bus įmanoma efektyviai dirbti", – aiškina p. Stankevičienė. Specialistė nurodo, kad papildomas finansinis atlygis nėra lemiamas motyvas tinkamai įgyvendinti projektą. Ar projekte dirbantys nariai bus skatinami finansiškai, priklauso nuo įmonės politikos ir paties projekto pobūdžio. "Jei projektas duos papildomų pajamų, logiška, kad vadovas ir nariai gautų finansinį atlygį. Tačiau svarbiau, kad į projekto įgyvendinimą įtrauktas darbuotojas būtų palaikomas, jam būtų padedama paskirstyti prioritetus. Taip projektas netampa tik papildoma našta, o nauja galimybe darbuotojui atsiskleisti", – siūlo p. Stankevičienė. Anot jos, komandos narius gerokai skatina ir tai, kad jie gali atsiskleisti. "Tarkime, jei žmogus penkmetį dirba monotonišką techninį darbą, skęsta rutinoje ir nori gilintis į kitokią veiklą, darbas projekte jam – puiki skatinimo priemonė", – pažymi p. Stankevičienė. Žinoma, pats vadovas privalo būti pavyzdys komandos nariams. "Darbuotojus labai skatina ir tai, kad pats vadovas dalyvauja mokymuose, pasilieka po darbo, ateina savaitgaliais. Kai aš pats dirbdavau ir mokydavausi drauge su darbuotojais, pastebėjau, kad jie noriau viską atlikdavo", – patirtimi dalijasi p. Gudelis.
 
Agnė Ranonytė