Pagalba norintiems pamatuoti mokymų efektyvumą

2006 02 09

Vien tik dalyvavimas mokymuose ar seminaruose dar negarantuoja savaiminio tobulėjimo bei pažangos. Vienas svarbiausių dalykų - tinkamas gautos informacijos įsisavinimas bei taikymas praktikoje. Jau sukurta elektroninė žinių įvertinimo sistema, kurios pagalba mokymų dalyviai gali asmeniškai pasitikrinti mokymo metu įgytas žinias virtualioje erdvėje.
 
Tikėtina, jog rinkoje nerastume organizacijos, kuri nebūtų susidūrusi su mokymo efektyvumo vertinimo problema. Kaip pasiekti, jog investicijos į žmogiškuosius išteklius pasiteisintų? Kaip įvertinti suteikto mokymo naudą, pamatuoti pasikeitusį mokymo dalyvių žinių lygį?
 
Mokymo efektyvumo vertinimas – daugialypis procesas. Jų atsiperkamumą didžiąja dalimi lemia pačios organizacijos pastangos – mokymų suderinamumas su įmonės tikslais, aiški personalo politika, kitų vadybinių sistemų veiksmingumas. Svarbu tiksliai įvertinti mokymosi poreikį, motyvuoti juose dalyvaujančius darbuotojus. Tačiau kaip sužinoti, ar iš tiesų mokymo dalyviai tinkamai įsisavino pateiktą medžiagą, sugebėjo perprasti įvairius nagrinėjamos tematikos niuansus, ar pakito jų žinių lygis, įgūdžiai?
 
E. žinių vertinimo sistema
 
Mokymų ir konsultacijų kompanija „TMD partners“ sukūrė bei rinkai pasiūlė unikalų produktą – elektroninę žinių įvertinimo sistemą. Pirmiausia vykstančiai mokymo programai yra sukuriamas specialus žinių patikrinimo klausimynas, rengiamos praktinės užduotys, kurios perkeliamos į tuo tikslu parengtą virtualią platformą. Įvykus mokymui, jo dalyviams yra suteikiama galimybė prisijungti prie internete esančios mokymų bazės. Atsakius į ekspertų parengtus ir konkrečiam mokymui pritaikytus testo klausimus, automatiškai generuojama ataskaita, kurioje dalyviai sužino, kaip pavyko įsisavinti naujas žinias, koks yra aktualios informacijos lygmuo. Ten pat mokymų dalyviai gauna tolesnes rekomendacijas konkrečiai sričiai tobulinti.
 
Įvertinti žinias elektroninėje erdvėje gali tiek atvirųjų, tiek vidinių mokymo programų dalyviai. Pirmuoju atveju sprendimą priima pats vartotojas – kiek jam pačiam aktualu įsitikinti, ar teisingai suprato ir įsisavino mokymo metu pateiktą medžiagą. Surengus vidinį mokymą, elektroninė žinių vertinimo sistema leidžia sužinoti bendrą konkretaus skyriaus ar darbuotojų grupės įsisavintų žinių lygį. Esant poreikiui, sistema gali būti adaptuojama bei taikoma mokymo poreikiams ištirti, padeda parengti darbuotojų ugdymo planus.
 
Papildoma vertė – klientams
 
„Kadangi mokymuose įgytos žinios tam tikra dalimi būna pamirštos, po kurio laiko pildoma anketa jas atgaivina, leidžia geriau susieti su praktika. Pačiam prisiminti informaciją dažnai trūksta valios, o anketa, primindama gerą mokymų laiką, tam labai tinka“, - tvirtina Tadas Liutkus, UAB „Projektana“ direktorius. Žinių įvertinimas elektroniniu būdu teikia neabejotinų privalumų mokymus užsakančioms kompanijoms. Pirmiausia kiekvienas darbuotojas asmeniškai gali pasitikrinti savo gebėjimus ir tokiu būdu pamatyti individualias lavinimosi spragas. Tai labai vertingas informacijos šaltinis ir pačiai organizacijai, nes leidžia apčiuopti bei įvertinti mokymuose dalyvaujančių darbuotojų rezultatus.
 
Elektroninė žinių vertinimo sistema yra ypač populiari tarp atvirųjų mokymo programų dalyvių – ja naudojasi vidutiniškai 65% dalyvavusiųjų mokymuose. „Elektroninė žinių įvertinimo sistema išryškina esminius principus, kuriuos tikslinga įsiminti, bei labai greitai nustato, kurioje vietoje likę didžiausios žinių ar įgūdžių spragos. O toliau jau reikalingas kiekvieno asmeninis indėlis, kad įtvirtintų visa tai, kas mokymuose buvo svarbiausia", - pažymi Nerijus Saikauskas, reklamos agentūros „Tarela“ projektų vadovas.
 
Tokios sistemos sukūrimas bei palaikymas reikalauja žmogiškųjų išteklių, technologinių bei finansinių investicijų. Kiekvienam mokymui turi būti parengti specialūs patikros klausimynai, todėl mokymą vedantys konsultantai turi išskirti aktualius informacijos lygmenis, parengti praktines užduotis. Vidutiniškai parengti tinkamą klausimyną užtrunka nuo 1,5 iki 2 val.
 
Rasa Kaciucevičienė