Nauji verslo mokymo ir konsultacijų rinkos iššūkiai

2005 01 19

Praėjusiais metais mokymo ir konsultacijų rinkoje paslaugų teikėjai galėjo džiaugtis pajamų augimu, ūgtelėjusia klientų kompetencija ir vis didėjančiu mokymosi, organizacijų vystymo reikšmės suvokimu.
 
Verslo konsultacijų ir mokymo rinka Lietuvoje pradėjo formuotis kartu su pirmaisiais politinės ir ekonominės aplinkos pokyčiais. Ji jau beveik dešimtmetį stabiliai auga, o šių paslaugų teikėjai vis labiau telkiasi. Konkuruodamos savitais paslaugų paketais rinkoje veikia įmonės, tenkinančios tiek specifinius rinkos poreikius, tiek siūlančios plataus profilio mokymo programas bei konsultacijas. Sunku įvardyti, kurios iš jų uždirba daugiausia ar kurių pozicijos rinkoje stipriausios, tačiau aišku viena – kaip ir kituose  versluose, pamažu konkurencija vis labiau persikelia į kliento suvokiamos vertės lygmenį. Rinka tampa pripildyta teikiamų paslaugų pasiūla. Tradiciškai vidinius ir atviruosius mokymus, trumpalaikius informacinius seminarus, įvairių temų mokymo programas rengia dauguma įmonių, siūlomos ir konferencijų  paslaugos, platus konsultacijų spektras. Todėl išskirtinumu tampa ne mokymų temų įvairovė ar siūlomų konsultacijų paslaugų paletė, tačiau pažangūs praktiniai sprendimai, kūrybiškas organizacijų valdymas, gebėjimas būti ilgalaikiu strateginiu organizacijos vystymo partneriu. Ypač reikšmingas esti kokybės ir profesionalumo santykis, kai klientai vis labiau vertina ekspertinį konkrečios srities išmanymą, kokybišką žinių perteikimą, profesionalų įgūdžių formavimą. Daugėja taikomų tarptautinių metodikų spektras, atsiranda įmonių, sugebančių savarankiškai kurti specifines mokymo priemones. Dirbant su pažangiomis bendrovėmis, išskirtinumu tampa organizacijų gebėjimas kurti naujoves, siūlyti individualius sprendimus bei profesionaliai valdyti paslaugų teikimo procesą. O provincijoje dirbantys verslininkai itin paiso mokymo kainos, todėl šią dar nepripildytą verslo nišą užima naujai besikuriančios pavienių konsultantų įmonės ar stambūs rinkos žaidėjai, konkuruojantys mažų kainų strategija.
 
Statistikos faktų labirintuose
 
Gana sunku objektyviai įvertinti mokymo bei konsultacijų rinkos dydį, įmonių užimamas rinkos dalis, nes nėra aiškios takoskyros tarp mokymo ir konsultacijų  paslaugų, apibendrintų, netikslių ar tiesiog nenustatytų bendrovių veiklos duomenų. Neretai į bendrą apyvartą būdavo įtraukiamos ir viešbučių, konferencijų salių nuomos, turto vertinimo, reklaminio pobūdžio paslaugos, kurios realiai neturi nieko bendra su organizacijų vystymu ar darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Šią padėtį šiek tiek pavyko išnarplioti pastaraisiais metais – įmonės buvo išskirstytos priskirtos prie verslo konsultacijų, tęstinio mokymo bei studijų segmentų.
 
Pirmasis didžiausių konsultacijų bendrovių dvidešimtukas “Verslo žiniose” paskelbtas 1997 m., ir nuo to laiko įmonės jame kyla, smunka, keičiasi vietomis pagal veiklos pelningumą. Kasmet jį papildo ir keletas ar keliolika naujų  vardų, nors mokymų ir konsultacijų rinkoje stiprių naujų bendrovių atsiranda ne dažnai. Praėjusiais metais rinkoje atsirado apie 10 naujų rinkos dalyvių, tarp jų yra ir paslaugas tam tikruose regionuose teikiančios įmonės. Finansinių pajėgumų požiūriu rinkoje konkuruoja gana nevienalytės bendrovės, sugebančios uždirbti nuo keliasdešimties tūkstančių iki kelių milijonų litų metinių pajamų. Tai tiesiogiai susiję ir su juose dirbančių darbuotojų skaičiumi: individualios įmonės samdo vos 3-5, o stambiose darbuojasi 60 ir daugiau darbuotojų. Lyginant darbuotojų ir turimos apyvartos santykį, geriausiu išlieka 15-20 darbuotojų kolektyvas, kuris, profesionaliai valdomas, sugeba uždirbti milijonus.
 
Turimi „Verslo žinių“ duomenys patvirtina, jog mokymo ir konsultacijų rinka didėja iš tiesų stabiliai. Vidutiniškai kasmet ji santykinai padidėja apie  15–20%. Smarkiai rinka augo ir praėjusiais metais, o tai atvėrė naujų galimybių  konsultacijų bendrovėms augti ir plėstis. Tai lemia ne tik gerėjanti ekonominė  šalies būklė, kai stabili organizacijų padėtis leidžia daugiau lėšų investuoti į darbuotojų tobulinimą, bet ir pačių organizacijų suvokimas, jog žmogiškasis veiksnys jau seniai yra pagrindinis organizacijų konkurencinis veiksnys, užtikrinantis sėkmingą įmonių augimą bei vystymąsi. Lyginant pajamas, gaunamas iš tęstinio mokymo ir iš konsultacijų, santykinai pelningesnis yra pastarasis sektorius, kuriame ypač populiarėja strateginio valdymo, organizacijų vystymo konsultaciniai projektai.
 
Naujos personalo mokymo mados
 
Praėjusieji metai mokymo ir konsultacijų rinkoje buvo gana atviri įvairioms naujovėms. Sąlygiškai jos apėmė visas pagrindines teikiamų paslaugų formas: vidinius mokymus, atvirąsias mokymo programas, konferencijų organizavimą, tyrimus bei konsultacijas.
 
Džiugu, jog nuoseklus darbuotojų ugdymas, ilgalaikės mokymo programos, paremtos įmonės strateginiais tikslais, jau nebėra Vakarų rinkų panacėja, o tapo Lietuvos realybe. Paprastai nuoseklus darbuotojų ugdymas grindžiamas esama kompetencijų sistema, kurias didžiosios įmonės praėjusiais metais kūrė tiesiog masiškai. Plinta ir naujos darbuotojų ugdymo formos. Praėjusiais metais buvo galima pastebėti ryškią tendenciją – tiesioginio mokymo jau nebeužtenka, todėl vis labiau įsigali jį palaikančios ar papildančios formos – darbuotojų ugdymo (coaching), programos, įmonės sėkmės istorijų analizė, dvigubi vizitai ir pan. Tai leidžia didinti mokymo efektyvumą siekiant galutinio rezultato - reikiamo  įgūdžio ar nuostatų suformavimo, teisingo darbo atlikimo.
 
Vidinių mokymų rinkoje pastaruoju metu itin išpopuliarėjo komandos formavimo lauko sąlygomis projektai, pasižymintys itin interaktyviais elementais. Atrandami darbuotojų motyvacijos renginiai, kurių metu sakomos specialios motyvacinės kalbos, susijusios su įmonių keliamais strateginiais tikslais, vykdomos projektinės užduotys. Vidinių mokymų rinkoje ir toliau vyrauja vadovavimo, lyderystės, klientų aptarnavimo temos, kurias galime laikyti strateginėmis formuojant žmogiškųjų išteklių konkurencingumą įmonėje.
 
Praėjusiais metais įmonės rinkai pasiūlė mažiausiai atvirųjų mokymo programų  naujovių. Seminarų ir kursų pasiūlos didžiausią dalį sudaro vadybos tema, šių paslaugų pagrindiniai teikėjai yra akademinės institucijos arba atvirųjų mokymų įmonės, kurios naudojasi nepriklausomų konsultantų praktikų paslaugomis. Aiški takoskyra tarp įmonių, siūlančių teorinių žinių gilinimo ar informacinius seminarus, paprastai trunkančius 1-2 dienas, ir tų, kurios orientuojasi į praktinių įgūdžių formavimą ir rengia ilgesnes mokymo programas (4–5 dienos). Skiriasi ir teikiamų paslaugų paketas – nuo elementarios metodinės medžiagos segtuvo ir tiesiog išnuomotos salės iki teminių vakarų rengimo, praktinių  priemonių elektroninių formatų įteikimo, modernių viešbučių ar konferencijų centrų serviso.
 
Konferencijų rinka Lietuvoje, palyginti su Latvija ir Estija, dar tik formuojasi. Tiesa, pernai Lietuvoje konferencijų verslas itin suaktyvėjo ir buvo surengta rekordiškai daug komercinių, net ir ypač brangių renginių, kurių dalyvio mokestis viršijo tūkstantį litų. Tačiau, palyginti su Latvija ir ypač Estija, Lietuvoje surengiama net kelis kartus mažiau konferencijų. Populiariausios temos orientuotos į pagrindinę tikslinę grupę – vadovus, mažiau vyksta specializuotų konferencijų, iš jų populiariausios – rinkodaros tema.
 
Konsultacijų ir valdymo sprendimų įmonės teikia tiek siauros (pvz., buhalterinės, rinkodaros, informacinių technologijų paslaugos), tiek plačios specializacijos plataus profilio valdymo sprendimus. Vis labiau jaučiamas korporacinių ir funkcinių įmonės strategijų kūrimo paslaugų poreikis. Tai akivaizdi indikacija, kad keičiasi konkurencijos sąlygos, kurioms įtaką daro tiek stiprėjantis Lietuvos bendrovių telkimasis, tiek pakitusios verslo sąlygos įstojus į ES. Akivaizdus konsultacijų paslaugų trūkumas – fragmentiniai sprendimai ar projektai, kai neįvertinama bendra įmonės padėtis, vizijos, strateginiai tikslai. Didžiausia konkurencija vyksta personalo valdymo srityje, kur dažnai konkuruoja bei savo paslaugas siūlo ne tik konsultantai, bet ir mokymus rengiančios įmonės.
 
Ateities perspektyvos
 
Natūralu, jog mokymų ir konsultacijų rinkos laukia nauji iššūkiai - dinamiški  rinkos pokyčiai, stiprėjanti konkurencija, tolesnė įmonių veiklos plėtra. Intriguos naujos kartos konsultantų atėjimas į rinką, kurie turės neabejotiną konkurencinį pranašumą prieš daugumą tradicinių ekspertų, neturinčių modernaus išsilavinimo ar siūlančių atgyvenusius, teorinius sprendimus.
 
Pasitempti privers ir vis realesnė naujų tarptautinių tinklų atėjimo galimybė į Baltijos  šalis. Plėsdamos verslą čia aktyviai planuoja veiklą daugelis tarptautinių bendrovių. Jas atranda ir naujosios vadybos bei žinomi pasaulinio garso  ekspertai ir pastarųjų vis daugiau kviečiama į vietos konferencijas ir seminarus. Tikėtina, jog tuomet dideliu pranašumu taps vietos mokymo įmonių ir jų konsultantų sugebėjimas veikti tarptautinėse rinkose, savo patirtį perkelti į Vidurio ir Rytų Europos šalis. O tai pavyks įmonėms, nestokojančioms lankstumo, įžvalgos, profesionalių bei kompetentingų darbuotojų, sugebančių tikslingai įvertinti būsimus klientų lūkesčius ir pasiūlyti jiems efektyvius praktinius sprendimus.
 
Vilius Žemaitis