Renata Žemaitienė redaktorė
Nr. 30 2015.05
renata.zemaitiene@tmd.lt

O kokia jūsų nuomonė?

„Vertinga ne tik turėti savo nuomonę, bet ir mokėti ją išgirsti, suprasti kito žmogaus mintis.“

Šiame pasaulyje labai svarbu turėti savo nuomonę. Priminsiu, jog Lietuvių kalbos žodynas nuomonę apibrėžia kaip „nuovoką, išmanymą, supratimo ar savų pažiūrų turėjimą”. O tai, ką turi, juk būtina išreikšti ir parodyti, ar ne?
 
Todėl interneto portalai mirga komentarų gausa, o socialiniuose tinkluose vis dažniau už „like” spaudžiame „sekti” - tai reiškia, stebėti ir laukti kito žmogaus  nuomonės. Iš principo - apie viską. Pavyzdžiui, dabar ypač populiaru turėti nuomonę apie tai, teisinga ar ne buvo nukirpti plieninius sparnus pagrindiniam šalies oro vežėjui, verta ar neverta 9 mėn. dalyvauti „Ruklos festivalyje”, kaip ir netyla diskusijos apie tai, kokią reikšmę tarptautiniame kontekste įgis viename dainų konkurse parašytas apvalus nulis.
 
Tiesa, protingas knygas rašantys protingi žmonės pastebi, jog kartais ženkliai vertingiau ne tik turėti savo nuomonę, bet ir mokėti ją išgirsti, suprasti kito žmogaus mintis. Sutelkti dėmesį į pašnekovą, pasitikslinti, nepertraukinėti, priimti informaciją, nebijoti pasakyti, jei kažko nesupratai… Būtent neefekty­vus klau­sy­masis yra įvardijamas kaip dau­gelio darbinių kon­fliktų, nesu­sipratimų, nu­trū­ku­sių san­ty­kių ar nesėkmin­go ben­dravimo priežastis.
 
Todėl daugelyje TMD seminarų skiriame laiko aktyviam klausymui, o bene kiekvienas vizitas pas klientą prasideda „poreikių aptarimo ir išsiaiškinimo faze”. Nes iš tiesų yra labai didelis skirtu­mas tarp to, kaip tiesiog girdime žodžius ir kai iš tikrųjų įsiklau­some į žinu­tę, ku­rią mums nori perduoti kalban­tysis. Kai mes klau­somės efekty­viai, mes su­pran­tame kitą žmogų iš jo paties perspekty­vos ir tarsi „matome jo akimis“.
 
Būtinai kviečiame tai patirti mūsų mokymų metu, jei to dar niekada nebandėte daryti tikslingai.
 
Bet net neabejojame, jog jūs šiuo klausimu taip pat turite ir savo nuomonę :)
 
Gražių paskutinių pavasario akimirkų!