Renata Misevičienė

Lyderystės, vadovavimo ir įtakos srities konsultantė (Senior Business Consultant, Trainer & Executive Coach).


Renata Misevičienė - Pardavimo veiklos valdymas


Apie Renatą

Renata kuria bei įgyvendina ilgalaikes Lyderystės ir vadovų  ugdymo programas, patyriminio ugdymo projektus, vysto e-learning ilgalaikes vadovų programas, konsultuoja organizacijas efektyvaus veiklos valdymo ir vadovavimo klausimais, pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant  kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus.

Ekspertė taiko aktyvius mokymo metodus bei patyriminio mokymosi idėjas,  dirba  tarptautiniuose projektuose Latvijoje, Estijoje, yra ilgą laiką vadovavusi „TMD partners” pardavimo komandai. 

Renata yra ICF (International Coach Federation) akredituota vadovų ir darbuotojų ugdymo ekspertė, licencijuota (The Society of NLP) neurolingvistinio programavimo meistrė, Sertifikuota DiSC konsultantė, baigusi Europos Geštalto Terapijos asociacijos Geštalto terapijos metodų taikymo darbe su grupėmis programą.


Ekspertinės sritys

Lyderystė, efektyvus vadovavimas, individualus aukščiausio lygio ir viduriniosios grandies vadovų ugdymas (Executive Coaching), komandų ugdymas (Team Coaching), mentorystė, įtakos strategijos, efektyvus pranešimų ruošimas ir prezentavimas, veiklos ir kompetencijų vertinimo sistemos.

„Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad pravirkdytum, visų pirma ašaros turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma pats turi tikėti.” Winston Churchill