Renginiai

Renginiai verslui

 
Kompanijose dažnai rengiame sezono starto/užbaigimo, motyvuojančius, komandos formavimo ir bendradarbiavimo skatinimo, vertybių, pokyčių  diegimo ir kitus renginius. Vieni populiariausių organizacijose - mūsų nuostatų formavimo renginiai.
 
Verslo renginių tikslai
 • Sustiprinti kompanijos darbuotojų komandos vieningumo jausmą;
 • Padidinti kompanijos darbuotojų lojalumą organizacijai;
 • Lavinti kompanijos darbuotojų vadovų komandinio darbo įgūdžius, reikalingus užsibrėžtiems tikslams pasiekti;
 • Sudaryti sąlygas kompanijos darbuotojams geriau pažinti vienas kitą, atpažinti komandos narių stipriąsias puses;
 • Pasiekti geresnio tarpusavio supratimo ir nuoširdumo komandos darbe;
 • Įkvėpti ir nuteikti ateinantiems išbandymams ir darbams;
 • Išmokti priimti kūrybinius sprendimus ir skatinti komandos kūrybiškumą;
 • Stiprinti pagalbos vienas kitam įprotį.
Verslo renginių nauda
 • Sustiprėjęs kompanijos darbuotojų komandos vieningumo jausmas;
 • Padidėjęs kompanijos darbuotojų lojalumas kompanijai;
 • Aptartos įvardintos ir priimtos kompanijos darbuotojų vertybės/ komandinio darbo normos bei taisyklės, kurias jie bus pasiruošę aktyviai taikyti kasdieniniame darbe;
 • Pasiektas geresnis tarpusavio supratimas ir nuoširdumas darbuotojų komandos darbe;
 • Darbuotojai bus įkvėpti ir nuteikti ateinantiems išbandymams ir darbams;
 • Sustiprės pagalbos vienas kitam įprotis.