Socialiniai projektai

 
Viename iš mūsų biurų stovi padėka, kurioje Kauno apskrities socialinės veiklos nevyriausybinių organizacijų sąjunga apibūdina Liną Stankevičienę kaip „Labiausiai nusipelnusį asmenį Kauno miesto nevyriasybinėms organizacijoms”. Kitoje - „Junior Chamber International Sostinė” dėkoja konsultantei už puikų komandinio valdymo seminarą. Žvelgiant toliau, padėkos pražįsta Dariaus Pietario inicialais nuo VŠĮ „Kitas variantas”, „AIESEC” Ir visam TMD kolektyvui, „paramą Lietuvos vaikams”, „už pagalbą organizuojant 2008-2009 m. verslumo konkursą PROFAS”, „už aktyvų dayvavimą „Verslauk” projekte”, „už moksleivių tobulėjimą ir judėjimą nuo gero prie puikaus” ir kt. Tai tik dalis gražių žodžių, kurių nuolat sulaukiame už savo pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, studentams, savanoriams,  vyresniesiems moksleiviams ar tiesiog vaikų namų auklėtiniams. Pinigų nedalijame, bet  padedame kur kas prasmingesnėmis priemonėmis - žiniomis, patirtimi, patarimais, kurie prisideda prie žingeidžių ir drąsių žmonių ugdymo, jų lavinimo, kitokio pasaulio suvokimo.
 
Galima sakyti, jog savanorystė tapo savotiška “TMD partners” konsultantų darbo dalimi ir vargu ar buvo laikotarpių, kuomet nebūtume parėmę bent kelių projektų ar skyrę laiko smalsių žmonių ugdymui. Žinoma,  nepuolame tenkinti kiekvieno paramos prašymo. Kartais jie būna labai atmestini ar sunkiai suvokiami. Tačiau padedame visuomet, kai tik apdaliname dėmesiu namiškius, leidžia įtemptas darbų tvarkaraštis ir jaučiame, jog ir kita pusė yra išalkusi gauti žinių lygiai taip pat, kaip ir mes jomis dalintis.

Mūsų dėmesys buvo skirtas ar skiriamas šioms organizacijoms ir projektams, nes „imant prisipildo rieškučios, o duodant -širdis” (M.Semann):