Tyrimai

Vidinės situacijos tyrimai

 
Mokymosi poreikių
Analizuojama, kokiuose mokymuose darbuotojai dalyvavo.
Aiškinamasi, kokių žinių jiems trūksta geresniam darbo funkcijų atlikimui.
Darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo
Vertinamos vadovų ir darbuotojų skatinimo  priemonės.
Motyvavimo sistema, aptariamos  karjeros perspektyvos ir kvalifikacijos kėlimo planai.
Pardavimo veiklos efektyvumo
Dvigubi vizitai ir interviu siekiant įvertinti pardavėjų ir vadovų įgūdžius bei visą pardavimo veiklos organizavimą pagal REC modelį.
Komunikacijos efektyvumo
Tyrimas, kurio metu atliekama kompanijos ar atskiro padalinio vidinės komunikacijos diagnostika.
Bendroji diagnostika
Tiriama, ar darbuotojai žino kompanijos viziją, misiją, organizacijos bendrus tikslus, kokiais principais dirba kompanija, kokių vertybių laikosi.