Mokymai ir ugdymas

Vidinių trenerių ruošimas

 
Retas vadovas šiais laikais ims ginčytis dėl to, kad būtina ugdyti ir mokyti savo darbuotojus. Kita vertus, kiekvienas yra susidūręs su situacija, kai mokymo biudžetas didelis, o nauda - menka.
 
Šiuolaikinės organizacijos susiduria su dilema: iš vienos pusės, konkurencinė aplinka reikalauja nuolat ugdyti darbuotojus ir auginti jų kompetencijas, siekiant darbo efektyvumo. Iš kitos - darbuotojų mokymas reikalauja didelių laiko ir pinigų sąnaudų. Kaip jas sumažinti? 
 
Vienas iš būdų - darbuotojų mokymą vykdyti įmonės jėgomis, apmokius trenerio darbo savo vidinius specialistus.
 
Kam skirta?
Personalo specialistams, pardavimo, gamybos, klientų valdymo, produktų grupių ar paslaugų vadovams, dirbantiems su produktų pristatymais bei organizuojantiems vidinius mokymus organizacijose bei tiems, kurie norėtų gilintis į mokymų vedimo sritį bei tapti nepriklausomais konsultantais.
Mokymo tikslai
 • Pagilinti dalyvių žinias personalo ugdymo ir kompetencijų gilinimo srityse.
 • Parodyti, kokie yra pagrindiniai trenerio darbo organizacijoje principai, tikslai ir reikalingos kompetencijos.
 • Suteikti dalyviams žinias apie tai, kaip kuriamos ir realizuojamos efektyvios darbuotojų mokymo programos įmonėje.
 • Lavinti dalyvių darbo su grupėmis įgūdžius.
 • Išmokyti dalyvius naudoti ir kurti efektyviausius aktyvaus mokymo instrumentus.
 • Lavinti individualaus ugdymo įgūdžius.
 • Išmokyti dalyvius naudoti savo energijos bei streso valdymo metodų.
Mokymo metu dalyviai
 • Geriau supras, kokiais principais ir metodais paremtas darbuotojų kompetencijos ugdymas organizacijoje.
 • Išmoks naudoti svarbiausius ir efektyviausius trenerio darbo instrumentus.
 • Patobulins savo darbo su grupe ir individualiu ugdomuoju įgūdžius.
 • Išmoks sukurti ir pravesti mokymo programą įmonės darbuotojams.
 • Išmoks valdyti savo energiją, stresą bei išvengti "perdegimo sindromo".
Kokio rezultato tikėtis?
 • Dalyviai gerai supras, kaip tobulinami darbuotojai organizacijoje, kaip formuluojami kompetencijų tikslai ir stebimas jų pasiekimas.
 • Turės visus treneriui būtinus darbo su grupe įgūdžius.
 • Sėkmingai baigę programą dalyviai sugebės savarankiškai sukurti ir pravesti darbuotojų mokymo seminarą, paremtą aktyvaus suaugusiųjų mokymo metodais.
 • Dalyviai žinos, kokios kompetencijos būtinos sėkmingam trenerio darbui ir turės asmeninį jų tobulinimo planą.
 • Gebės geriau valdyti darbo su grupėmis sukeltą stresą bei nuovargį.