Pacific žaidimo etapai

I etapas. Įvadinis susitikimas su dalyviais

  • Susipažinimas su dalyviais.
  • Ko tikėtis iš žaidimo? Kokių asmenybės bruožų, kokių mūsų elgsenų ir įgūdžių pareikalaus ši virtuali situacija?
  • Tikslų, ko asmeniškai sieksite sau, nusistatymas. 
  • Esminės gairės ir rekomendacijos, kaip pasiimti kuo daugiau vertės sau iš virtualaus vaidmens vadovaujant komandai realybėje. 
  • Užduotys savirefleksijai žaidimo metu ir baigiamajam susitikimui.

II etapas. Tarpiniai rezultatai

  • Pirmyn į sėkmę su savo naująja virtualia komanda!  
  • Tarpinis pasitikrinimas, kaip sekasi, kokios pirminės įžvalgos apie save virtualiame žaidime ir sąsaja su kasdieniu darbu organizacijoje.

III etapas. Baigiamasis susitikimas ir rezultatų aptarimas

  • Patirties apžvalga.
  • Kokių asmeninių rezultatų pasiekėte ir kaip tai atliepia Jūsų išsikeltus tikslus?
  • Virtualioje realybėje išmoktų pamokų perkėlimas į kasdienę praktiką. Asmeniniai ugdymosi planai.Mūsų ekspertai paruoš individualius
sprendimus jūsų organizacijai
Rezervuoti laiką apsilankymui