Komandos ir asmeninio augimo HUB

Deividas Rafanavičius
Partneris, Komandos ir asmeninio augimo HUB vadovas

Kryptingas ir subalansuotas ugdymas

Stiprios , įvairialypės ir aktualios temos - nuo talentų ugdymo iki duomenų saugumo socialinėje erdvėje. Asmeninį augimą skatiname tobulindami viešojo kalbėjimo, kūrybiškumo, story telling įgūdžius, komandas stipriname ugdydami jų bendradarbiavimo, konfliktų valdymo, komunikacijos gebėjimus, viską papildydami naujausiomis ir veiksmingiausiomis streso įveikos technikomis bei asmeninės gerovės užtikrinimu.

Emocinė kompetencija

Pirmuoju smuiku šio HUB racione griežia emocinė kompetencija, kuriai ugdyti naudojame pripažintus ir aprobuotus tarptautinius įrankius bei partneriaujame su Genos International, viena įtakingiausių Emocinės kompetencijos institucijų pasaulyje! Todėl EQ galima ne tik ugdyti, bet ir pamatuoti. Gaivaus oro gurkšnis ne tik mums, bet ir visoms organizacijoms, siekiančioms turėti plačiau mąstančias, labiau įsitraukusias ir efektyviau veikiančias komandas.

Komandas suburia renginiai

Didelę dalį šio kompetencijos centro paslaugų krepšelio užima ir aktyvios veiklos, renginiai, kuriuos grindžiame savita TMD filosofija bei autentiškais, čia pat kuriamais konceptais.  Renginiai yra orientuoti į ne tik į fizines, bet ir į protines, kūrybines, akiratį plečiančias veiklas. Turime virš keliasdešimt paruoštų konceptų, kurie yra adaptuojami ar pritaikomi kiekvienos organizacijos situacijai, stiprindami komandų sutelktumą bei lavindami ateities kompetencijas.

Komandos stiprinimas
Sužaidybintas video mokymas | duomenų saugumas
Sužaidybintas video mokymas | duomenų saugumas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Asmeninis augimas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Konsultaciniai projektai
Sužaidybintas video mokymas | laiko valdymas
Sužaidybintas video mokymas | duomenų saugumas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Patyriminis mokymas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Emocinė kompetencija
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Rezervuoti laiką apsilankymui