Veiklos sritys

Organizacijų tyrimai

Turime  stiprią 15+ metų tyrimų įgyvendinimo patirtį atliekant darbuotojų, komandų bei organizacinę diagnostiką.

Patariame, kokius tyrimus ir kada atlikti, konsultuojame bei atidžiai įvertiname kiekvieną situaciją. Vieni jų yra tarsi metinė higienos praktika organizacijoms, norinčioms inicijuoti prasmingus pokyčius ar didinti darbuotojų įsitraukimą. Kiti tinka brandžioms organizacijoms, pasiruošusioms investuoti į kryptingą vadovų/darbuotojų ugdymą. Treti gelbsti, kuomet reikia turėti plačiau mąstančias, labiau įsitraukusias ir efektyviau veikiančias komandas.

Pabrėšime, jog naudojame tik validuotas ir aprobuotas, tarptautinį pripažinimą turinčias tyrimo metodikas ir platformas. Todėl dirbdami su mumis, jūs naudosite identiškus įrankius, kuriuos naudoja jūsų kolegos, HR strategai iš Fortune100 ar dirbsite su metodikomis, kurias yra aprobavęs pats EQ pradininkas Daniel Goleman.

Tai produktai ir sprendimai, kuriais papildę vadovų ir darbuotojų ugdymo planus ne tik turėsite aukštesnę grąžą, bet ir super jausmą, tarsi staiga  iš seno troleibuso persėstumėt į greitaeigį traukinį.

Mokymai ir darbuotojų ugdymas

Mūsų sprendimai mokymo ir darbuotojų ugdymo srityje kuriami ir vystomi 4 stipriuose kompetencijų centruose, kuriuos savo vidinėje komunikacijoje jaukiai vadiname HUB’ais.  Juose turime 100+ skirtingų paslaugų ir ugdymo sprendimų vadovavimo, lyderystės, pardavimų valdymo, derybų,  komandos ir asmeninio augimo bei kitose srityse. 

Čia dirba patyrusi, energinga, skirtingų kompetencijų konsultantų komanda, kurioje ne tik žmonės, bet ir virtualūs koučeriai, game-based learning treneriai ir personažai, leidžiantys į mokymų dabartį įnešti ateities.

Aukšta konsultantų kvalifikacija, kompetencija, atsakingas ir kokybiškas darbas, patirtis ir profesionalumas visuomet buvo mūsų vizitinė kortelė, o virš 50% su mumis dirbusių kompanijų tai vertina kaip itin didelį  TMD išskirtinumą bei pranašumą rinkoje.

Konsultaciniai projektai

Tai didelės apimties, ilgalaikiai organizacijų veiklos tobulinimo sprendimai, kuriems paprastai suburiame skirtingų sričių ir ekspertų komandą iš TMD konsultantų bei projektų vadovų.

Tokie projektai padeda optimizuoti organizacijų veiklą bei tikslingai paskirstyti resursus, sudarydami pagrindą efektyviam tikslų kėlimui ir pagrindinių veiklos rodiklių nustatymui. Organizacinės struktūros auditas padeda sudaryti optimalią jos versiją, bei aiškiai ir konkrečiai aprašyti padalinių atsakomybės sritis ir pareigybių funkcijas.

Veiklos standartai tiksliai ir išsamiai aprašo konkrečios srities procesus, pateikia jų atlikimo pavyzdžius ir patarimus,  integruojant geriausias pasaulines praktikas. Sutvarkyta darbuotojų veiklos vertinimo sistema leidžia vieningai ir maksimaliai objektyviai įvertinti kiekvieno darbuotojo indėlį į kompanijos rezultatams. Mentorystės projektai  ragina mokytis patiems, siekiant išugdyti kompetentingus, atsakingus, bei organizacijoms lojalius darbuotojus.

Renginiai

„Stiprėkim ir aukim kartu!“  - taip greičiausiai ir paprastai būtų galima apibūdinti mūsų organizuojamų renginių tikslą. Santykiai tarp komandos narių visada yra kintantys, darbuotojai nuolat ieško stabilumo ir apibrėžtumo, todėl komandinė gerovė, jos narių sutelktumas yra ir nedalomas organizacijos sėkmės rodiklis. Kita vertus, mokėjimas komandiškai įveikti sunkumus, gebėjimas  priimti pokyčius, ypač neapibrėžtumo sąlygomis, atskleidžia ir stiprina komandos EQ bei atsparumą, kas lemia laiminčias ir augančias komandas.

Mūsų organizuojami renginiai yra orientuoti į ne tik į fizines, bet ir į protines, kūrybines, akiratį plečiančias veiklas. Turime virš keliasdešimt paruoštų konceptų, kurie yra adaptuojami ar pritaikomi kiekvienos organizacijos situacijai. Kai kurie iš jų, kaip pvz. mūsų legendinis Rube Goldberg konceptas,  jau praaugo ir patys save, yra mielai naudojami ne tik klientų, bet ir konkurentų. 

Renginių metu yra ne tik stiprinamas komandų sutelktumas, bet ir lavinamos ateities kompetencijos, darbuotojai mokomi pasitikėti vieni kitais, aktyviau bendrauti bei bendradarbiauti.

Rezervuoti laiką apsilankymui