Konsultantai

Deividas Rafanavičius
Partneris | Komandos ir asmeninio augimo HUB vadovas | Klientų valdymo ir aptarnavimo srities ekspertas, komandos formavimo ir vystymo konsultantas

Ekspertinės sritys: klientų aptarnavimas ir lojalumo kūrimas, bendradarbiavimas organizacijos viduje ir su išorės partneriais, konfliktinių situacijų sprendimas ir interesų derinimas, verslo ryšių kūrimas, palaikymas ir plėtojimas.

Patyręs „Customer centricity“ ekspertas, padedantis organizacijoms siekti klientų lojalumo, standartizuoti aptarnavimo veiklą, diegiant įvairius klientų patirties valdymo projektus.  Konsultantas stiprina darbuotojų  komandas,  kurdamas joms pritaikytas  mokymų ar verslo renginių koncepcijas, juos veda ir moderuoja,  prezentuoja  įvairioms auditorijoms (20+, 50+, 100 +, 600+ dalyvių),  skatina bendradarbiavimą organizacijose, padeda  jų nariams palaikyti ir plėtoti veiksmingus tarpusavio santykius.

Deividas taip pat konsultuoja  aukščiausio lygio vadovų komandas strateginiais klientų valdymo klausimais, veda strategines sesijas, ugdo įvairių įmonių talentus bei ruošia vidinius trenerius. Sertifikuotas darbui su Inscape Publishing” DiSC bei „Thomas International” metodikomis, taip pat sertifikuotas GENOS Emocinio intelekto praktikas bei Master treneris.

Vilius Žemaitis
Partneris | Organizacijų vystymo HUB vadovas | Organizacijų vystymo, veiklos efektyvumo gerinimo ir planavimo specialistas bei strategas

Ekspertinės sritys: organizacijų vystymas, veiklos planavimas, asmeninis efektyvumas, kūrybiškumas ir inovacijos, pokyčių planavimas ir valdymas, organizacijos kultūra.

Vilius veda strategines sesijas, padeda vadovų komandoms susitarti reikšmingais organizacijų vystymo klausimais. Jis konsultuoja ir vadovauja įvairiems projektams valstybiniuose bei komerciniuose sektoriuose, turi mentorystės, pokyčių planavimo ir įgyvendinimo bei procesų tobulinimo organizacijose patirties.

Vilius specializuojasi organizacijų strategijos kūrime, jų veiklos efektyvumo didinimo sprendimuose. Taip pat didelį dėmesį skiria inovacijų skatinimui organizacijose, vertybių bei tinkamos vidinės kultūros formavimui.

Gintarė Varnelė
Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB vadovė | Vadovavimo ir personalo valdymo srities vyr. konsultantė | sertifikuota ICF vadovų ugdymo ekspertė

Ekspertinės sritys: Efektyvus vadovavimas, lyderystė, individualus vadovų ugdymas (Executive Coaching), mentorystė, talentų ugdymo programos, laiko valdymas, emocinė kompetencija.

Konsultantė pasižymi sukaupta ilgamete tarptautine patirtimi įvairiose verslo organizacijose. Gintarė yra vadovavusi daugybei tarptautinių ugdymo projektų bei vedusi mokymus tarptautinėms auditorijoms. Ji konsultuoja organizacijas talentų valdymo sistemų kūrimo klausimais, kuria bei įgyvendina tęstines vadovų ir darbuotojų ugdymo programas bei patyriminio ugdymo projektus. Ji pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus. Gintarė yra s ertifikuota ICF (International Coach Federation) individualaus ugdymo ekspertė, IPB Partners sertifikuota darbui su DiSC metodika.

Gintarė Dūdėnaitė
Konsultantė | Pardavimų veiklos valdymo HUB | Aktyvaus asmeninio pardavimo ir derybų konsultantė, klientų patirties valdymo ekspertė | Pardavimų veiklos valdymo HUB

Ekspertinės sritys: asmeninis pardavimas, derybos ir interesų derinimas, kliento poreikio formavimas, vertės pardavimas, įtikinimas, ilgalaikių santykių su klientais kūrimas ir valdymas, klientų aptarnavimas.

Gintarė yra patyrusi praktikė, sėkmingai dirbusi tiesioginių B2B pardavimų srityje, rezultatyviai valdžiusi verslo plėtros procesus ir ugdžiusi savo darbuotojų komandą.  Ji puikiai išmano komandų, reikalaujančių įtakos darymo, interesų derinimo bei kliento aptarnavimo įgūdžių, kasdienio darbo specifiką bei ugdymo principus.

Ne vienerius metus dirbdama konsultaciniame versle, ji suformavo įgūdį puikiai perprasti pačių įvairiausių verslų veiklos subtilybes, metodus ir atpažinti jautriausias vietas, kuriose reikalingas pastiprinimas. Konsultantė daug dėmesio skiria emocinei kompetencijai ir autentiško santykio pardavimo procese kūrimo temai.

Gintarė Buinickaitė
Konsultantė | Komandos ir asmeninio augimo HUB | Asmeninio ir komandinio efektyvumo didinimo srities konsultantė, psichologė

Ekspertinės sritys: bendradarbiavimas, emocinės kompentencijos ugdymas, streso ir konfliktų įveika, augančių ir naujai paskirtų vadovų ugdymas.

Gintarė turi ilgametės praktinės patirties vadovaujant komandoms, mokant bei ugdant darbuotojus ir įvairaus lygio vadovus. Konsultantė didesnę savo karjeros dalį dirbo didelėse globaliose organizacijose (Western Union, AIG, Ahlstrom, Citco), padėjo joms įkurti paslaugų centrus Vilniuje. Ji taip pat dirbo Western Union CEO komandoje, įmonės pagrindiniame biure, Kolorade, JAV, kur vykdė projektus su aukščiausio lygio vadovais, įgijo stiprios vadovavimo patirties tarpkultūrinėse komandose. Tą patirtį toliau stiprino kitose organizacijose ne tik kaip tarptautinės komandos narė, bet ir ugdydama darbuotojus įvairiose pasaulio šalyse: pradedant Filipinais, baigiant Karibų salomis ir Pietų Amerika. 

Gintarė yra psichologė - psichologijos bakalauro studijas baigė JAV, Kolorado valstijos universitete, o magistro: Vytauto Didžiojo Universitete. Tarptautinę mokymosi patirtį kaupė ir Kelno bei Kaselio universitetuose Vokietijoje. 

Specializuojasi emocinio intelekto, komandinio darbo, bei bendradarbiavimo srityse, streso ir konfliktų valdyme ir komunikacijoje, naujai paskirtų vadovų ugdyme. Domisi grupinės terapijos taikymu organizacijose. 

Laura Kozlovaitė
Konsultantė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Lyderystės bei organizacijų ugdymo ekspertė, praktikė

Ekspertinės sritys: tęstinės vadovų ir lyderių  ugdymo programos, individualus ugdymas (Executive Coaching), komandų ugdymas (Team Coaching), mentorystė, veiklos vertinimo procesas, 360° vadovų kompetencijų vertinimas, atrankų ir naujo darbuotojo įvedimo procesų kūrimas.

Konsultantė yra sukaupusi ilgametę praktinio darbo patirtį diegiant ir vystant personalo valdymo procesus tarptautinėse ir valstybinio sektoriaus organizacijose, ugdant naujus vadovus, kuriant skirtingų gebėjimų darbuotojams pritaikytas mokymo programas. Laura konsultuoja organizacijas ugdymo sistemų kūrimo ir diegimo klausimais, padeda susidėlioti metinius darbuotojų  ugdymo planus, išsigryninti vadovų ugdytinas kompetencijas, padeda sukurti ir įgyvendinti veiklos vertinimo procesą nuo jo aprašymo iki profesionalaus pokalbio su darbuotoju vedimo.

Konsultantė yra įgijusi organizacinės psichologijos ir vadovų verslo vadybos (EMBA) magistro laipsnį. Laura taip pat yra ICF (International Coach Federation) sertifikuota individualaus ugdymo ekspertė.

Vita Remezaitė - Mateikienė
Konsultantė | Pardavimų veiklos valdymo HUB | Klientų patirties valdymo ekspertė ir profesionalaus klientų aptarnavimo konsultantė.

Ekspertinės sritys:  klientų patirties valdymas, klientų pasitenkinimo tyrimų organizavimas, klientų aptarnavimo standartai, aptarnavimo srities darbuotojų veiklos vertinimo sistemų kūrimas ir vystymas, reitingavimo  logika, klientų aptarnavimo mokymai. 

Vita yra praktikė, kuriai svarbiausia -  kaip klientų aptarnavimo procesai ir jų analitika tiesiogiai veikia įmonės pelningumą bei klientų lojalumą  organizacijai. Pagrindinis konsultantės siekiamas tikslas - kad kiekviena rasta metrika diktuotų veiksmų ir pokyčių grandinę, kurioje organizacija galėtų lengvai ir lanksčiai prisitaikyti prie kliento poreikių. 

Konsultantė turi ilgametę patirtį telekomunikacijų sektoriuje, rinkodaros srityje.  Ji yra sukaupusi reikšmingų žinių apie klientų pasitenkinimo valdymą, jo įtaką įmonės tikslams ir pelningumui, klientų pasitenkinimo matavimus, procesų ir komunikacijos peržiūrą kliento akimis. Pastaruosius penkerius metus  ji dirbo klientų patirties valdyme energetikos sektoriuje, vadovavo Klientų patirties valdymo skyriui.  Vita dalyvauja Customer Experience Organization  veikloje, yra jos narė.

Agnė Byčiūtė
Konsultantė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Vadovavimo ir lyderystės konsultantė bei praktikė

Ekspertinės sritys: Efektyvus vadovavimas, lyderystė, individualus vadovų ugdymas (Executive Coaching), mentorystė, talentų ugdymo programos, laiko valdymas, efektyvi lyderystė, veiklos vertinimo procesas, 360° grįžtamojo ryšio tyrimai.

Konsultantė turi Ilgametės verslo patirtis įvairiose organizacijose. Yra sukaupusi didelį praktikos bagažą valdant skirtingas komandas, kuriant strategiją, vystant rinkas, valdant produktus bei klientų lūkesčius. Jai  taip pat teko kurti naujus padalinius,  daug įdirbio yra įgyta nustatant darbuotojams tikslus, deleguojant užduotis, vykdant jų monitoringą, suteikiant grįžtamąjį ryšį bei atliekant veiklos vertinimą.

Profesinėje veikloje Agnė gilinasi į komandos motyvaciją, efektyvų vadovavimą, grįžtamojo ryšio suteikimą, komandos narių įsitraukimą, empatijos ir tvarių santykių ugdymą organizacijoje.

Konsultantė yra baigusi  vadovų magistratūros  programą (EMBA) bei įgijusi magistro laipsnį.

Renata Misevičienė
Lyderystės, vadovavimo ir įtakos srities konsultantė - partnerė I Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB

Ekspertinės sritys: lyderystė, efektyvus vadovavimas, individualus aukščiausio lygio ir viduriniosios grandies vadovų ugdymas (Executive Coaching), komandų ugdymas (Team Coaching), mentorystė, veiklos ir kompetencijų vertinimo sistemos.

Renata  konsultuoja efektyvaus veiklos valdymo ir vadovavimo klausimais, pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant  kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus. Ekspertė taiko aktyvius mokymo metodus bei patyriminio mokymosi idėjas,  dirba  tarptautiniuose projektuose. 

Renata yra ICF (International Coach Federation) akredituota vadovų ir darbuotojų ugdymo ekspertė, licencijuota (The Society of NLP) eurolingvistinio programavimo meistrė, Sertifikuota DiSC konsultantė, baigusi Europos Geštalto Terapijos asociacijos Geštalto terapijos metodų taikymo darbe su grupėmis programą.

Jūratė Vaičikonė
Vadovavimo, lyderystės bei personalo srities vyr. konsultantė ir praktikė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB

Ekspertinės sritys: ugdantysis vadovavimas, lyderystė organizacijoje, pokyčių valdymas, darbas su komanda, 360° grįžtamojo ryšio tyrimai, veiklos vertinimo sistemų kūrimas ir vystymas.

Konsultantė turi sukaupusi brandžios  praktinės patirties įvairiais darbuotojų ugdymo klausimais. Jūratė yra dalyvavusi formuojant naujus struktūrinius padalinius organizacijose, nustatant darbuotojams tikslus, deleguojant užduotis bei vykdant jų monitoringą.

Profesinėje srityje konsultantė gilinasi į lyderystės, taikomosios organizacijos psichologijos, papildomo darbuotojų motyvavimo bei darbuotojų ugdymo sritis, padeda organizacijoms vystyti bei įtvirtinti darnius, empatija bei įsiklausymu pagrįstus santykius tarp vadovų ir pavaldinių. 

Konsultantė yra sertifikuota darbui su IPB Partners DiSC metodika.

Mečislovas Mažonas
Konsultantas | Komandos ir asmeninio augimo HUB

Ekspertinės sritys: asmeninio produktyvumo didinimas, vidinių nuostatų keitimo praktikos, komandos formavimo renginiai.

Alpinistas, keliautojas, ekspedicijų į kalnus vadovas.  Mečislovo asmenyje puikiai dera ir ilgametė verslo praktika, ir nauji potyriai bei įžvalgos atradus alpinizmą. Jis taikliai pastebi, jog patirtis bendraujant ir pažįstant žmones ekstremaliose situacijose gali būti  naudingai pritaikoma organizacijose.

Mokymų dalyviams Mečys parodo, kas riboja jų profesinę ir asmeninę savirealizaciją, kaip tuos apribojimus keisti ir stiprinti savo asmeninius gebėjimus. Jis padeda įveikti tikruosius priešininkus -  mūsų pačių baimes, savęs nesupratimą ir negebėjimą susitelkti ties užsibrėžto tikslo įgyvendinimu. Konsultanto mokymai atskleidžia, kaip prisijaukinti ne tik sėkmes, bet ir nesėkmes, ugdyti vidinę ištvermę, didinti motyvaciją bei savo asmeninio produktyvumo ribas.

Nerijus Datkūnas
Konsultantas | Organizacijų vystymo HUB | Strategijos ir vadovų patarėjas, konsultantas, nepriklausomas valdybos narys

Ekspertinės sritys: strategijos formavimas ir įgyvendinimas, tikslų ir rodiklių valdymo sistemų diegimas, bendrovių valdysena, vadovų komandos veiklos gerinimas, mentorystė, komandos koučingas ir motyvacijos sistemų kūrimas.

Nerijus yra sukaupęs daugiametės vertingos patirties organizacijų veiklos valdymo ir finansų srityse, pastaruoju metu daug gilinasi į   strategijos, tikslų ir rodiklių sistemas, projektų valdymo temas.

Strateginių sesijų, konsultacijų metu siekia  realių pokyčių dirbdamas su dalyvių nuostatomis bei  padėdamas jiems atrasti aiškumą ir tikrąją vidinę motyvaciją pokyčiams.  Jo vedami mokymai pasižymi orientacija į sąmoningą klientų dalyvavimą ir sutelktumą siekiant tvaraus ir darnaus rezultato. 

Konsultantas turi ilgametę finansų vadovo ir valdybos nario patirtį, taip pat įgijo Erickson Professional Coach kvalifikaciją, yra baigęs L-CON Global koučingo mokyklos grupinio ir komandinio koučingo bei Baltic Institute of Corporate Governance (BICG) profesionalaus valdybos nario kursus. 

Laura Navienė
Konsultantė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Lyderystės ir vadovavimo srities konsultantė, koučingo meistrė, sertifikuota psichologė.

Ekspertinės sritys: lyderystė, efektyvus vadovavimas, metinių pokalbių vedimas, ugdantysis vadovavimas, lyderystė organizacijoje, pokyčių valdymas, darbas su komanda, 360° grįžtamojo ryšio tyrimai, veiklos vertinimo sistemų kūrimas ir vystymas.

Laura turi 20+ metų konsultavimo bei mokymų vedimo patirtį. Konsultuoja organizacijas personalo klausimais, rengia ir veda mokymus bei komandos formavimo renginius įvairių sričių ir lygių darbuotojams bei vadovams.  Ji  yra sertifikuota Europos sąjungos psichologė, VU psichologijos mokslų magistrė.

Sertifikuota ICU ir ICTA koučingo meistrė bei trenerė, taip pat KET psichoterapijos praktikė. Akredituota ICU ir ICTA verslo trenerė; NLP trenerė.  Konsultantė taip pat sertifikuota Inscape Publishing darbui su DiSC asmenybės vertinimo metodika.

Rezervuoti laiką apsilankymui