Konsultantai

Deividas Rafanavičius
Partneris | Komandos ir asmeninio augimo HUB vadovas | Klientų valdymo ir aptarnavimo srities ekspertas, komandos formavimo ir vystymo konsultantas

Ekspertinės sritys: klientų aptarnavimas ir lojalumo kūrimas, bendradarbiavimas organizacijos viduje ir su išorės partneriais, konfliktinių situacijų sprendimas ir interesų derinimas, verslo ryšių kūrimas, palaikymas ir plėtojimas.

Patyręs „Customer centricity“ ekspertas, padedantis organizacijoms siekti klientų lojalumo, standartizuoti aptarnavimo veiklą, diegiant įvairius klientų patirties valdymo projektus.  Konsultantas stiprina darbuotojų  komandas,  kurdamas joms pritaikytas  mokymų ar verslo renginių koncepcijas, juos veda ir moderuoja,  prezentuoja  įvairioms auditorijoms (20+, 50+, 100 +, 600+ dalyvių),  skatina bendradarbiavimą organizacijose, padeda  jų nariams palaikyti ir plėtoti veiksmingus tarpusavio santykius.

Deividas taip pat konsultuoja  aukščiausio lygio vadovų komandas strateginiais klientų valdymo klausimais, veda strategines sesijas, ugdo įvairių įmonių talentus bei ruošia vidinius trenerius. Sertifikuotas darbui su Inscape Publishing” DiSC bei „Thomas International” metodikomis.

Vilius Žemaitis
Partneris | Organizacijų vystymo HUB vadovas | Organizacijų vystymo, veiklos efektyvumo gerinimo ir planavimo specialistas bei strategas

Ekspertinės sritys: organizacijų vystymas, veiklos planavimas, asmeninis efektyvumas, kūrybiškumas ir inovacijos, pokyčių planavimas ir valdymas, organizacijos kultūra.

Vilius veda strategines sesijas, padeda vadovų komandoms susitarti reikšmingais organizacijų vystymo klausimais. Jis konsultuoja ir vadovauja įvairiems projektams valstybiniuose bei komerciniuose sektoriuose, turi mentorystės, pokyčių planavimo ir įgyvendinimo bei procesų tobulinimo organizacijose patirties.

Vilius specializuojasi organizacijų strategijos kūrime, jų veiklos efektyvumo didinimo sprendimuose. Taip pat didelį dėmesį skiria inovacijų skatinimui organizacijose, vertybių bei tinkamos vidinės kultūros formavimui.

Gintarė Varnelė
Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB vadovė | Vadovavimo ir personalo valdymo srities vyr. konsultantė | sertifikuota ICF vadovų ugdymo ekspertė

Ekspertinės sritys: Efektyvus vadovavimas, lyderystė, individualus vadovų ugdymas (Executive Coaching), mentorystė, talentų ugdymo programos, laiko valdymas, emocinė kompetencija.

Konsultantė pasižymi sukaupta ilgamete tarptautine patirtimi įvairiose verslo organizacijose. Gintarė yra vadovavusi daugybei tarptautinių ugdymo projektų bei vedusi mokymus tarptautinėms auditorijoms. Ji konsultuoja organizacijas talentų valdymo sistemų kūrimo klausimais, kuria bei įgyvendina tęstines vadovų ir darbuotojų ugdymo programas bei patyriminio ugdymo projektus. Ji pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus. Gintarė yra s ertifikuota ICF (International Coach Federation) individualaus ugdymo ekspertė, IPB Partners sertifikuota darbui su DiSC metodika.

Donata Varnelienė
Partnerė | Pardavimų veiklos valdymo HUB vadovė | Diplomuota organizacijų psichologijos magistrė | EQ ir asmeninio efektyvumo srities konsultantė

Ekspertinės sritys: asmeninis pardavimas, derybos, kliento poreikio formavimas, vertės pardavimas, efektyvus pristatymas ir įtikinimas, pardavimo standartų kūrimas, EQ, emocinės įtampos įveika ir valdymas.

Donata turi ilgametės patirties asmeniniuose pardavimuose (B2B ir B2C) bei suaugusiųjų mokyme. Dirbdama su klientais sėkmingai taiko ne tik tradicines, bet ir inovatyvias mokymo formas. Pardavimo pajėgas ugdo ir motyvuoja nuotoliniu būdu, įvairiomis priemonėmis on-line.

Konsultantė su pardavėjais yra dirbusi tiek individualiai, mažose grupėse, tiek darydama pristatymus bei mokymus didelėse auditorijose (1800+). Daug dėmesio savo veikloje Donata yra skyrusi pardavimo kokybės standartų kūrimui ir diegimui, vertinimo sistemų kūrimui ir pačiam vertinimui, grįžtamojo ryšio teikimui. Sertifikuota darbui su IPB Partners DiSC metodika,  baigusi tarptautinę Genos Emocinio Intelekto sertifikacijos programą.

Renata Misevičienė
Lyderystės, vadovavimo ir įtakos srities konsultantė - partnerė I Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB

Ekspertinės sritys: lyderystė, efektyvus vadovavimas, individualus aukščiausio lygio ir viduriniosios grandies vadovų ugdymas (Executive Coaching), komandų ugdymas (Team Coaching), mentorystė, veiklos ir kompetencijų vertinimo sistemos.

Renata  konsultuoja efektyvaus veiklos valdymo ir vadovavimo klausimais, pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant  kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus. Ekspertė taiko aktyvius mokymo metodus bei patyriminio mokymosi idėjas,  dirba  tarptautiniuose projektuose. 

Renata yra ICF (International Coach Federation) akredituota vadovų ir darbuotojų ugdymo ekspertė, licencijuota (The Society of NLP) eurolingvistinio programavimo meistrė, Sertifikuota DiSC konsultantė, baigusi Europos Geštalto Terapijos asociacijos Geštalto terapijos metodų taikymo darbe su grupėmis programą.

Jūratė Vaičikonė
Vadovavimo, lyderystės bei personalo srities vyr. konsultantė ir praktikė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB

Ekspertinės sritys: ugdantysis vadovavimas, lyderystė organizacijoje, pokyčių valdymas, darbas su komanda, 360° grįžtamojo ryšio tyrimai, veiklos vertinimo sistemų kūrimas ir vystymas.

Konsultantė turi sukaupusi brandžios  praktinės patirties įvairiais darbuotojų ugdymo klausimais. Jūratė yra dalyvavusi formuojant naujus struktūrinius padalinius organizacijose, nustatant darbuotojams tikslus, deleguojant užduotis bei vykdant jų monitoringą.

Profesinėje srityje konsultantė gilinasi į lyderystės, taikomosios organizacijos psichologijos, papildomo darbuotojų motyvavimo bei darbuotojų ugdymo sritis, padeda organizacijoms vystyti bei įtvirtinti darnius, empatija bei įsiklausymu pagrįstus santykius tarp vadovų ir pavaldinių. 

Konsultantė yra sertifikuota darbui su IPB Partners DiSC metodika.

Gintarė Dūdėnaitė
Aktyvaus asmeninio pardavimo ir derybų konsultantė, klientų patirties valdymo ekspertė | Pardavimų veiklos valdymo HUB

Ekspertinės sritys: asmeninis pardavimas, derybos ir interesų derinimas, kliento poreikio formavimas, vertės pardavimas, įtikinimas, ilgalaikių santykių su klientais kūrimas ir valdymas, klientų aptarnavimas.

Gintarė yra patyrusi praktikė, sėkmingai dirbusi tiesioginių B2B pardavimų srityje, rezultatyviai valdžiusi verslo plėtros procesus ir ugdžiusi savo darbuotojų komandą.  Ji puikiai išmano komandų, reikalaujančių įtakos darymo, interesų derinimo bei kliento aptarnavimo įgūdžių, kasdienio darbo specifiką bei ugdymo principus.

Ne vienerius metus dirbdama konsultaciniame versle, ji suformavo įgūdį puikiai perprasti pačių įvairiausių verslų veiklos subtilybes, metodus ir atpažinti jautriausias vietas, kuriose reikalingas pastiprinimas. Konsultantė daug dėmesio skiria emocinei kompetencijai ir autentiško santykio pardavimo procese kūrimo temai.

Gintarė Buinickaitė
Asmeninio ir komandinio efektyvumo didinimo srities konsultantė, psichologė | Komandos ir asmeninio augimo HUB

Ekspertinės sritys: emocinės kompetencijos ugdymas, bendradarbiavimas, streso ir konfliktų įveika.

Gintarė turi ilgametės praktinės patirties vadovaujant komandoms, mokant bei ugdant darbuotojus ir įvairaus lygio vadovus.  Konsultantė daugelį metų dirbo didelėse tarptautinėse organizacijose (Western Union, AIG, Ahlstrom, Citco), padėjo joms įkurti Shared Service centrus Vilniuje.

Ji taip pat dirbo Western Union CEO komandoje įmonės pagrindiniame biure Denveryje, kur vykdė įvairius projektus su aukščiausio lygio vadovais, įgijo stiprios vadovavimo patirties multikultūrinėse komandose. Specializuojasi emocinio intelekto, komandinio darbo bei bendravimo srityse, streso ir konfliktų valdyme, domisi kūrybingumu organizacijose.

Rezervuoti laiką apsilankymui