Konsultantai

Deividas Rafanavičius
Vadovaujantis Partneris | CEO | Klientų valdymo ir aptarnavimo srities ekspertas, komandos formavimo ir vystymo konsultantas

Ekspertinės sritys: klientų aptarnavimas ir lojalumo kūrimas, bendradarbiavimas organizacijos viduje ir su išorės partneriais, konfliktinių situacijų sprendimas ir interesų derinimas, verslo ryšių kūrimas, palaikymas ir plėtojimas.

Patyręs „Customer centricity“ ekspertas, padedantis organizacijoms siekti klientų lojalumo, standartizuoti aptarnavimo veiklą, diegiant įvairius klientų patirties valdymo projektus.  Konsultantas stiprina darbuotojų  komandas,  kurdamas joms pritaikytas  mokymų ar verslo renginių koncepcijas, juos veda ir moderuoja,  prezentuoja  įvairioms auditorijoms (20+, 50+, 100 +, 600+ dalyvių),  skatina bendradarbiavimą organizacijose, padeda  jų nariams palaikyti ir plėtoti veiksmingus tarpusavio santykius.

Deividas taip pat konsultuoja  aukščiausio lygio vadovų komandas strateginiais klientų valdymo klausimais, veda strategines sesijas, ugdo įvairių įmonių talentus bei ruošia vidinius trenerius. Sertifikuotas darbui su Inscape Publishing” DiSC bei „Thomas International” metodikomis, taip pat sertifikuotas GENOS Emocinio intelekto praktikas bei Master treneris.

Gintarė Varnelė
Partnerė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Vadovavimo ir personalo valdymo srities konsultantė | sertifikuota ICF vadovų ugdymo ekspertė bei Geštalto terapijos praktikė

Ekspertinės sritys: Efektyvus vadovavimas, lyderystė, individualus vadovų ugdymas (Executive Coaching), mentorystė, talentų ugdymo programos, laiko valdymas, emocinė kompetencija.

Konsultantė pasižymi sukaupta ilgamete tarptautine patirtimi įvairiose verslo organizacijose. Gintarė yra vadovavusi daugybei tarptautinių ugdymo projektų bei vedusi mokymus tarptautinėms auditorijoms. Ji konsultuoja organizacijas talentų valdymo sistemų kūrimo klausimais, kuria bei įgyvendina tęstines vadovų ir darbuotojų ugdymo programas bei patyriminio ugdymo projektus. Ji pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus. Gintarė yra sertifikuota ICF (International Coach Federation) individualaus ugdymo ekspertė, GENOS Emocinio intelekto praktikė, IPB Partners sertifikuota darbui su DiSC metodika.

Dalius Mardasas
Partneris | Komandos ir asmeninio augimo HUB vadovas, Efektyvių darbo santykių valdymo ekspertas, komandos formavimo ir organizacijos kultūros vystymo konsultantas, emocinio intelekto praktikas
Ekspertinės sritys: efektyvi komunikacija, emocine kompetencija, konfliktinių situacijų sprendimas ir interesų derinimas, bendradarbiavimas.
Vienas profesionaliausių ekspertų Lietuvoje, kuriantis ir įgyvendinantis patyriminio ugdymo ir mindfulness programas, didinančias komandos komunikacijos efektyvumą, darbuotojų įsitraukimą bei asmeninę atsakomybę už rezultatus.  Aktyvaus patyrimo komandos formavimo renginių bendraautorius, unikalios, skirtingų psichologijos mokyklų įkvėptos, asmeninį efektyvumą auginančios programos “Business being” autorius, parengęs ir skaitęs eilę pranešimų bendradarbiavimo ir emocinės kompetencijos kėlimo tema.
Sertifikuotas darbui su DiSC WILEY, GENOS Emocinio intelekto metodika, EAGT sertifikuotas geštalto psichoterapeutas, Somatinio patyrimo asociacijos narys (Italija), daugelio lyderystės ir organizacijos kultūros projektų autorius (2017 m. kurta “Telia” organizacijos bendravimo kultūros diegimo programa pripažinta geriausia personalo valdymo praktika PVPA “Personalo valdymo gerosios praktikos” metinėje konferencijoje).
Agnė Byčiūtė
Konsultantė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Vadovavimo ir lyderystės konsultantė bei praktikė

Ekspertinės sritys: Efektyvus vadovavimas, lyderystė, individualus vadovų ugdymas (Executive Coaching), mentorystė, talentų ugdymo programos, laiko valdymas, efektyvi lyderystė, veiklos vertinimo procesas, 360° grįžtamojo ryšio tyrimai.

Konsultantė turi Ilgametės verslo patirtis įvairiose organizacijose. Yra sukaupusi didelį praktikos bagažą valdant skirtingas komandas, kuriant strategiją, vystant rinkas, valdant produktus bei klientų lūkesčius. Jai  taip pat teko kurti naujus padalinius,  daug įdirbio yra įgyta nustatant darbuotojams tikslus, deleguojant užduotis, vykdant jų monitoringą, suteikiant grįžtamąjį ryšį bei atliekant veiklos vertinimą.

Profesinėje veikloje Agnė gilinasi į komandos motyvaciją, efektyvų vadovavimą, grįžtamojo ryšio suteikimą, komandos narių įsitraukimą, empatijos ir tvarių santykių ugdymą organizacijoje.

Konsultantė yra baigusi  vadovų magistratūros  programą (EMBA) bei įgijusi magistro laipsnį, sertifikuotas GENOS Emocinio intelekto praktikė.

Aida Rafanavičė
Partnerė, aktyvaus asmeninio pardavimo ir derybų ekspertė, Pardavimų komandos vadovė.

Aktyvaus asmeninio pardavimo ir derybų ekspertė.

Ekspertinės sritys: pardavimo technikos, pardavimų veiklos valdymas, derybos, klientų
aptarnavimas, konfliktų valdymas, laiko planavimas, patyrimo seminarai, renginių vedimas
ir moderavimas.

Aida turi sukaupusi daugiau 15 + pardavimo ir derybų patirties tiek su Lietuvos, tiek su tarpautinėmis organizacijomis. Ir iki dabar pati sėda prie derybų stalo, siekdama išbandyti naujausias derybų taktikas ir likti konsultante-praktike.

Nors šiuo metu Aida aktyviai vysto TMD Pardavimų veiklos valdymo HUB, rūpinasi naujų mokymo temų ir metodikų atrinkimu, pardavimo/derybų srities konsultantų įvedimu bei mentoryste, mokymų vedimas likęs reguliaria veikla ir asmeniniu džiaugsmu. Mokymų ar individualaus ugdymo metu Aida padeda organizacijoms tobulinti pardavimo, derybų įgūdžius, moko pardavimo specialistus vertės kalbos, papildomo pardavimo, konfliktų valdymo technikų. Sisteminis požiūris, nuoseklumas bei konstruktyvus bendravimas su auditorija leidžia konsultantei pasiekti geriausių mokymo rezultatų.

Aida baigusi VIA Experientia (International Academy for Experiential Education), “Long-term Training Course to Process Experience Effectively” patyriminio mokymo programą ir turi teisę vesti patyriminio mokymosi principais parengtus seminarus, IPB Partners sertifikuota darbui su DiSC metodika, sertifikuota GENOS Emocinio intelekto praktikė.

Mečislovas Mažonas
Konsultantas | Komandos ir asmeninio augimo HUB
Vadovavimo, lyderystės ir komandos ugdymo konsultantas. Pranešėjas, komandinio ir asmeninio efektyvumo lektorius

Ekspertinės sritys: asmeninio produktyvumo didinimas, vidinių nuostatų keitimo praktikos, komandos formavimo renginiai.

Alpinistas, keliautojas, ekspedicijų į kalnus vadovas.  Mečislovo asmenyje puikiai dera ir ilgametė verslo praktika, ir nauji potyriai bei įžvalgos atradus alpinizmą. Jis taikliai pastebi, jog patirtis bendraujant ir pažįstant žmones ekstremaliose situacijose gali būti  naudingai pritaikoma organizacijose.

Mokymų dalyviams Mečys parodo, kas riboja jų profesinę ir asmeninę savirealizaciją, kaip tuos apribojimus keisti ir stiprinti savo asmeninius gebėjimus. Jis padeda įveikti tikruosius priešininkus -  mūsų pačių baimes, savęs nesupratimą ir negebėjimą susitelkti ties užsibrėžto tikslo įgyvendinimu. Konsultanto mokymai atskleidžia, kaip prisijaukinti ne tik sėkmes, bet ir nesėkmes, ugdyti vidinę ištvermę,didinti motyvaciją bei savo asmeninio produktyvumo ribas. Sertifikuotas GENOS Emocinio intelekto praktikas.

Darius Jokubas
Komunikacijos srities ekspertas ir profesionalaus prezentavimo lektorius | Komandos ir asmeninio augimo HUB

Ekspertinės sritys: efektyvi išorinė komunikacija, viešasis kalbėjimas, pitch’inimas, psichologinės nuostatos ir įtaigus bendravimas.

Sertifikuotas darbui su Wiley DiSC bei Thomas International metodikomis, GENOS Emocinio intelekto praktikas.

Patyręs komunikacijos ekspertas, padedantis organizacijoms įtaigiai ir aiškiai perteikti informaciją klientams. Konsultantas turi ilgametę viešojo kalbėjimo patirtį (8+ metai), yra nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatas. Darius turi patirties dirbant tarptautinėse organizacijose, ruošiant ir įgyvendinant komunikacijos strategijas globaliu mastu. Konsultantas stiprina komandas,  kurdamas joms pritaikytas  mokymų koncepcijas. Savo mokymuose pritaiko naujausius komunikacijos ir psichologijos mokslo atradimus bei išvadas.

Konsultantas įgijęs komunikacijos magistro laipsnį (MSc) Amsterdamo Universitete, kuris yra šios srities pasaulinis lyderis.

Agnė Sviderskaitė
Organizacijos tyrimų ekspertė, projektų valdymo specialistė
 bei laiko planavimo entuziastė-praktikė | Organizacijų vystymo HUB
Ekspertinės sritys: darbuotojų įsitraukimo, komandos efektyvumo bei 360° tyrimų įgyvendinimas, organizacijos tobulinimo krypčių išgryninimas,  tikslų kėlimas bei pagalba ruošiantis veiksmų planus.
Jurgita turi sėkmingos tyrimų bei kitų organizacijos vystymo iniciatyvų įgyvendinimo patirties. Ekspertė padeda organizacijoms iš pirmo žvilgsnio sudėtingai atrodančius tyrimų įgyvendinimo procesus paversti lengva ir malonia kliento patirties kelione. Per 8+ m. įgyvendinusi >150 organizacijos vystymo projektų, dirbdama su skirtingo dydžio (nuo <50 ir >5000) bei įvairių sektorių organizacijomis (statybų, logistikos, gamybos, finansų, draudimo ir t.t.), specialistė yra sukaupusi žinių apie geriausias organizacijos tyrimų įgyvendinimo praktikas, kuriomis mielai dalijasi su klientais individualių konsultacijų metu.
Viena svarbiausių vertybių, kuriomis Jurgita vadovausi savo kasdieninėje veikloje, yra augimas. Todėl šiuo metu ji dalyvauja ilgalaikėje L-CON Global koučingo mokyklos mokymų programoje „Coaching Essentials“, kurioje ugdo pagrindines koučingo kompetencijas bei siekia įgyti ICF (International Coach Federation) sertifikaciją.
Domantė Kibirkštytė
Konsultantė | Komandos ir asmeninio augimo HUB

Komandos ir asmeninio ugdymo konsultantė,  darbuotojų gerovės ekspertė.

Domantė yra sertifikuota darbui su Wiley DiSC bei Thomas International metodikomis.
Ekspertinės sritys: emocinė kompetencija, streso valdymas, taktinis atsparumas, konfliktinių situacijų sprendimas, efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas, darbovietės gerovės stiprinimas (Corporate Wellbeing), individualus ugdymas (Executive Coaching) ir komandų ugdymas (Team Coaching).

Konsultantė yra sukaupusi ilgametę praktinio darbo patirtį užsienyje. Dirbdama tarptautinės įmonių grupės Londono ir Briuselio padaliniuose, Domantė buvo atsakinga už darbuotojų ir komandos ugdymo bei darbovietės gerovės programų formavimą ir įgyvendinimą. Jai puikiai pažįstama dinamiška, konkurencinga ir daugiakultūrinė korporatyvinė aplinka. Ilgainiui, kaupdama žinias ir patirtį, Domantė atrado būdą, leidžiantį darbuotojams komfortiškai jaustis  ir klestėti tokiose situacijose. 

Konsultantė yra ICF (International Coach Federation) ir ANE International (Academy of Neuroscience and Education) sertifikuota individualaus ir komandinio ugdymo ekspertė, Tony Robbins Mastery University studentė, Stanfordo universiteto sertifikuota mitybos specialistė, jogos mokytoja bei holistinės gerovės praktikė.

Mykolas Valainis
Konsultantas | Komandos ir asmeninio augimo HUB

Komandos ir asmeninio ugdymo konsultantas, komunikacijos srities ekspertas, psichologas.

Ekspertinės sritys: efektyvi komunikacija, klientų aptarnavimas, konfliktų valdymas, konfliktų mediacija, streso įveika, bendradarbiavimas.

Psichologas, turintis ilgametę patirtį sprendžiant žmonių tarpusavio santykių iššūkius bei užtikrinant darnią komunikaciją. Konsultacinėje praktikoje apjungiantis tiek savo kaip psichoterapeuto patirtį įveiklinant asmenis pokyčiams, tiek savo kaip personalo vadovo patirtį, formuojant organizacijos kultūrą ir įvedinėjant HR sistemas. 

Komandinio bendradarbiavimo bei asmeninės lyderystės programų autorius. Baigęs „Train the Trainer“ tarptautinę darbo su grupėmis programą. Savo darbe taikantis sužaidybintų sprendimų (gamification) praktikas bei metodus.

Audrius Ribskis
Konsultantas | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Komandos ir asmeninio augimo HUB

Adaptyvios lyderystės ekspertas ir vadovų ugdymo praktikas, verslo modelio dizaino ir strategijos konsultantas, pardavimų ir derybų ekspertas-praktikas, bendravimo ir emocinės kompetencijos ekspertas-praktikas.

Ekspertinės sritys: vadovavimas ir lyderystė, organizacijos vystymas ir kultūra, verslo modelio dizainas ir inovacijos, strategijos paruošimas ir įgyvendinimas, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas, emocinė kompetencija, pardavimai ir vertės pasiūlymo paruošimas, derybos ir kompleksinių situacijų valdymas, individualus ugdymas (Executive Coaching), grupinis ugdymas (Group Coaching), komandinis atsparumas (Team Resilience).

Audrius nuodugniai išsiaiškina susiklosčiusį kontekstą ir situacijas, analizuodamas įsišaknijusias prielaidas, kartu su vadovais sukonstruoja alternatyvias strategijas ir sprendimus, kurie įgalina verslus augti ir organizacijoms padeda tapti tokiomis, kur darbuotojams smagu dirbti ir realizuoti save.

Konsultanto patirtį įgijo dirbdamas vadovaujančiu konsultantu tarptautinėse konsultacinėse bendrovėse: SIAR Bossard, Gemini Consulting, Cap Gemini, S&T Consulting, 9 metus VU TVM dėstė bakalauro ir magistro studijose įmonių finansų; strateginio valdymo ir lyderystės disciplinas.

Praktinę vadovavimo patirtį Audrius sukaupė vadovaudamas įmonėms Kims Snacks (2 metus CEO pozicija) ir Ferrosan International (6 metus Baltijos šalių vadovo pozicija).

Per daugiau kaip 20 metų trunkančią verslo konsultanto ir vadovavimo eksperto patirtį Audrius išsiugdė unikalų kompetencijų rinkinį, kuris apjungia „kietąsias“ (verslo procesai, strategija, tiekimo grandinė, įmonių finansai) ir „minkštąsias“ (lyderystė, organizacijų psichologija, grupių dinamika, vadovo ego) vadovavimo praktikas į vieną visumą ir tai veiksmingai padeda konsultuojant organizacijas „apčiuopti“ gilumines priežastis ir sukonstruoti unikalius ir maksimaliai produktyvius sprendimus.

Sertifikuotas efektyvaus mąstymo (Effective Thinking Process) ekspertas; apribojimų teorijos (Theory of Constraints) ekspertas-praktikas; derybų ir pardavimų sprendimų ekspertas; NLP, Hipnozės, Laiko juostos terapijos treneris; Kognityvinės elgesio terapijos ekspertas-praktikas, Mindfulness mokytojas, bendravimo metodikų (Motivational Interviewing, Appreciative Inquiry, Nonviolent Communication, Agile Conversations) ekspertas- praktikas.

Rimvydas Jurkuvėnas
Išorinis partneris, Konsultantas | Pardavimų veiklos valdymo HUB
Ekspertinės sritys: klientų aptarnavimas, pardavimo įgūdžiai, laiko planavimas, motyvacija, tarpusavio komunikacija, emocinis intelektas.
Rimvydas - treneris | praktikas, padedantis žmonėms atskleisti savąjį potencialą atliekant sąmoningus ir sąžiningus veiksmus, siekiantis įkvėpti juos tobulėti kasdien. 
Konsultantas turi  13+ metų mokymų vedimo patirties, yra pravedęs 1000+ mokomųjų sesijų, autorius pokalbių scenarijų šaltiems/šiltiems skambučiams bei pardavimo sekų, kuriomis vadovaujasi didžiausios įmonės Lietuvoje.
Per metus Rimvydas perskaito 50+ knygų, dalį jų aptaria savo Linkedin profilyje ir vadovaujasi moto: “Būk kasdien bent šiek tiek geresnis (-ė) nei vakar. Sertifikuotas “Genos International” emocinio intelekto praktikas.
Rezervuoti laiką apsilankymui