Konsultantai

Deividas Rafanavičius
Vadovaujantis Partneris | CEO | Klientų valdymo ir aptarnavimo srities ekspertas, komandos formavimo ir vystymo konsultantas

Ekspertinės sritys: klientų aptarnavimas ir lojalumo kūrimas, bendradarbiavimas organizacijos viduje ir su išorės partneriais, konfliktinių situacijų sprendimas ir interesų derinimas, verslo ryšių kūrimas, palaikymas ir plėtojimas.

Patyręs „Customer centricity“ ekspertas, padedantis organizacijoms siekti klientų lojalumo, standartizuoti aptarnavimo veiklą, diegiant įvairius klientų patirties valdymo projektus.  Konsultantas stiprina darbuotojų  komandas,  kurdamas joms pritaikytas  mokymų ar verslo renginių koncepcijas, juos veda ir moderuoja,  prezentuoja  įvairioms auditorijoms (20+, 50+, 100 +, 600+ dalyvių),  skatina bendradarbiavimą organizacijose, padeda  jų nariams palaikyti ir plėtoti veiksmingus tarpusavio santykius.

Deividas taip pat konsultuoja  aukščiausio lygio vadovų komandas strateginiais klientų valdymo klausimais, veda strategines sesijas, ugdo įvairių įmonių talentus bei ruošia vidinius trenerius. Sertifikuotas darbui su Inscape Publishing” DiSC bei „Thomas International” metodikomis, taip pat sertifikuotas GENOS Emocinio intelekto praktikas bei Master treneris.

Gintarė Varnelė
Partnerė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB vadovė | Vadovavimo ir personalo valdymo srities konsultantė | sertifikuota ICF vadovų ugdymo ekspertė bei Geštalto terapijos praktikė

Ekspertinės sritys: Efektyvus vadovavimas, lyderystė, individualus vadovų ugdymas (Executive Coaching), mentorystė, talentų ugdymo programos, laiko valdymas, emocinė kompetencija.

Konsultantė pasižymi sukaupta ilgamete tarptautine patirtimi įvairiose verslo organizacijose. Gintarė yra vadovavusi daugybei tarptautinių ugdymo projektų bei vedusi mokymus tarptautinėms auditorijoms. Ji konsultuoja organizacijas talentų valdymo sistemų kūrimo klausimais, kuria bei įgyvendina tęstines vadovų ir darbuotojų ugdymo programas bei patyriminio ugdymo projektus. Ji pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus. Gintarė yra s ertifikuota ICF (International Coach Federation) individualaus ugdymo ekspertė, IPB Partners sertifikuota darbui su DiSC metodika.

Dalius Mardasas
Vyr. konsultantas | Komandos ir asmeninio augimo HUB vadovas, Efektyvių darbo santykių valdymo ekspertas, komandos formavimo ir organizacijos kultūros vystymo konsultantas, emocinio intelekto praktikas
Ekspertinės sritys: efektyvi komunikacija, emocine kompetencija, konfliktinių situacijų sprendimas ir interesų derinimas, bendradarbiavimas.
Vienas profesionaliausių ekspertų Lietuvoje, kuriantis ir įgyvendinantis patyriminio ugdymo ir mindfulness programas, didinančias komandos komunikacijos efektyvumą, darbuotojų įsitraukimą bei asmeninę atsakomybę už rezultatus.  Aktyvaus patyrimo komandos formavimo renginių bendraautorius, unikalios, skirtingų psichologijos mokyklų įkvėptos, asmeninį efektyvumą auginančios programos “Business being” autorius, parengęs ir skaitęs eilę pranešimų bendradarbiavimo ir emocinės kompetencijos kėlimo tema.
Sertifikuotas darbui su DiSC WILEY, EAGT sertifikuotas geštalto psichoterapeutas, Somatinio patyrimo asociacijos narys (Italija), daugelio lyderystės ir organizacijos kultūros projektų autorius (2017 m. kurta “Telia” organizacijos bendravimo kultūros diegimo programa pripažinta geriausia personalo valdymo praktika PVPA “Personalo valdymo gerosios praktikos” metinėje konferencijoje).
Gintarė Buinickaitė
Konsultantė | Komandos ir asmeninio augimo HUB | Asmeninio ir komandinio efektyvumo didinimo srities konsultantė, psichologė

Ekspertinės sritys: bendradarbiavimas, emocinės kompentencijos ugdymas, streso ir konfliktų įveika, augančių ir naujai paskirtų vadovų ugdymas.

Gintarė turi ilgametės praktinės patirties vadovaujant komandoms, mokant bei ugdant darbuotojus ir įvairaus lygio vadovus. Konsultantė didesnę savo karjeros dalį dirbo didelėse globaliose organizacijose (Western Union, AIG, Ahlstrom, Citco), padėjo joms įkurti paslaugų centrus Vilniuje. Ji taip pat dirbo Western Union CEO komandoje, įmonės pagrindiniame biure, Kolorade, JAV, kur vykdė projektus su aukščiausio lygio vadovais, įgijo stiprios vadovavimo patirties tarpkultūrinėse komandose. Tą patirtį toliau stiprino kitose organizacijose ne tik kaip tarptautinės komandos narė, bet ir ugdydama darbuotojus įvairiose pasaulio šalyse: pradedant Filipinais, baigiant Karibų salomis ir Pietų Amerika. 

Gintarė yra psichologė - psichologijos bakalauro studijas baigė JAV, Kolorado valstijos universitete, o magistro: Vytauto Didžiojo Universitete. Tarptautinę mokymosi patirtį kaupė ir Kelno bei Kaselio universitetuose Vokietijoje. 

Specializuojasi emocinio intelekto, komandinio darbo, bei bendradarbiavimo srityse, streso ir konfliktų valdyme ir komunikacijoje, naujai paskirtų vadovų ugdyme. Domisi grupinės terapijos taikymu organizacijose. 

Agnė Byčiūtė
Konsultantė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Vadovavimo ir lyderystės konsultantė bei praktikė

Ekspertinės sritys: Efektyvus vadovavimas, lyderystė, individualus vadovų ugdymas (Executive Coaching), mentorystė, talentų ugdymo programos, laiko valdymas, efektyvi lyderystė, veiklos vertinimo procesas, 360° grįžtamojo ryšio tyrimai.

Konsultantė turi Ilgametės verslo patirtis įvairiose organizacijose. Yra sukaupusi didelį praktikos bagažą valdant skirtingas komandas, kuriant strategiją, vystant rinkas, valdant produktus bei klientų lūkesčius. Jai  taip pat teko kurti naujus padalinius,  daug įdirbio yra įgyta nustatant darbuotojams tikslus, deleguojant užduotis, vykdant jų monitoringą, suteikiant grįžtamąjį ryšį bei atliekant veiklos vertinimą.

Profesinėje veikloje Agnė gilinasi į komandos motyvaciją, efektyvų vadovavimą, grįžtamojo ryšio suteikimą, komandos narių įsitraukimą, empatijos ir tvarių santykių ugdymą organizacijoje.

Konsultantė yra baigusi  vadovų magistratūros  programą (EMBA) bei įgijusi magistro laipsnį.

Laura Kozlovaitė
Konsultantė | Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo HUB | Lyderystės bei organizacijų ugdymo ekspertė, praktikė

Ekspertinės sritys: tęstinės vadovų ir lyderių  ugdymo programos, individualus ugdymas (Executive Coaching), komandų ugdymas (Team Coaching), mentorystė, veiklos vertinimo procesas, 360° vadovų kompetencijų vertinimas, atrankų ir naujo darbuotojo įvedimo procesų kūrimas.

Konsultantė yra sukaupusi ilgametę praktinio darbo patirtį diegiant ir vystant personalo valdymo procesus tarptautinėse ir valstybinio sektoriaus organizacijose, ugdant naujus vadovus, kuriant skirtingų gebėjimų darbuotojams pritaikytas mokymo programas. Laura konsultuoja organizacijas ugdymo sistemų kūrimo ir diegimo klausimais, padeda susidėlioti metinius darbuotojų  ugdymo planus, išsigryninti vadovų ugdytinas kompetencijas, padeda sukurti ir įgyvendinti veiklos vertinimo procesą nuo jo aprašymo iki profesionalaus pokalbio su darbuotoju vedimo.

Konsultantė yra įgijusi organizacinės psichologijos ir vadovų verslo vadybos (EMBA) magistro laipsnį. Laura taip pat yra ICF (International Coach Federation) sertifikuota individualaus ugdymo ekspertė.

Aida Rafanavičė
Vadovė | Pardavimų veiklos valdymo HUB
Ekspertinės sritys: pardavimo technikos, derybos, klientų aptarnavimas, konfliktų valdymas, laiko planavimas, patyrimo seminarų, renginių vedimas.
Šiuo metu Aida aktyviai vysto TMD Pardavimų veiklos valdymo  HUB, rūpinasi naujų mokymo temų ir metodikų paieška, pardavimo srities konsultantų atranka, įvedimu bei paruošimu vesti seminarus. Ilgą laiką Aida pati aktyviai vedė mokymus, padėjo organizacijoms tobulinti pardavimo įgūdžius, mokė pardavimo specialistus vertės kalbos, papildomo pardavimo, konfliktų valdymo technikų. Sisteminis požiūris, nuoseklumas bei konstruktyvus bendravimas su auditorija leido konsultantei pasiekti geriausių mokymo rezultatų. Ji taip pat  turi ilgametės aktyvaus asmeninio pardavimo darbo patirties. Aida baigusi VIA Experientia (International Academy for Experiential Education), “Long-term Training Course to Process Experience Effectively” mokymo programą ir turi teisę vesti patyriminio mokymosi principais parengtus seminarus, IPB Partners sertifikuota darbui su DiSC metodika.
Vita Remezaitė - Mateikienė
Konsultantė | Pardavimų veiklos valdymo HUB | Klientų patirties valdymo ekspertė ir profesionalaus klientų aptarnavimo konsultantė.

Ekspertinės sritys:  klientų patirties valdymas, klientų pasitenkinimo tyrimų organizavimas, klientų aptarnavimo standartai, aptarnavimo srities darbuotojų veiklos vertinimo sistemų kūrimas ir vystymas, reitingavimo  logika, klientų aptarnavimo mokymai. 

Vita yra praktikė, kuriai svarbiausia -  kaip klientų aptarnavimo procesai ir jų analitika tiesiogiai veikia įmonės pelningumą bei klientų lojalumą  organizacijai. Pagrindinis konsultantės siekiamas tikslas - kad kiekviena rasta metrika diktuotų veiksmų ir pokyčių grandinę, kurioje organizacija galėtų lengvai ir lanksčiai prisitaikyti prie kliento poreikių. 

Konsultantė turi ilgametę patirtį telekomunikacijų sektoriuje, rinkodaros srityje.  Ji yra sukaupusi reikšmingų žinių apie klientų pasitenkinimo valdymą, jo įtaką įmonės tikslams ir pelningumui, klientų pasitenkinimo matavimus, procesų ir komunikacijos peržiūrą kliento akimis. Pastaruosius penkerius metus  ji dirbo klientų patirties valdyme energetikos sektoriuje, vadovavo Klientų patirties valdymo skyriui.  Vita dalyvauja Customer Experience Organization  veikloje, yra jos narė.

Lina Bylienė
Konsultantė | Pardavimų veiklos valdymo HUB | Aktyvaus asmeninio pardavimo ir derybų konsultantė, klientų aptarnavimo ekspertė

Ekspertinės sritys: aktyvus pardavimas, derybos ir interesų derinimas, kliento poreikio formavimas, vertės pardavimas, įtikinimas, konfliktų valdymas, ilgalaikių santykių su klientais kūrimas ir valdymas, klientų aptarnavimas.

Lina yra patyrusi praktikė, sėkmingai dirbusi pardavimų ir mokymų srityje, vadovavusi komandoms bei  ugdžiusi jų žmones.  Konsultantė turi patirties dirbdama tiek su naujais, tiek su brandžiais pardavėjais, yra sukaupusi daug praktikos dirbant su kontaktų centrais, perpratusi nuotolinio pardavimo subtilybes. Ji puikiai išmano komandų, reikalaujančių įtakos, interesų derinimo bei kliento aptarnavimo įgūdžių, kasdienio darbo specifiką bei ugdymo principus. Turi patirties kuriant ir diegiant kompetencijų modelius, vykdant mentorystės programas, formuojant mokymo kultūrą, įtvirtinant vertybes organizacijose. Konsultantė daug dėmesio skiria asmeninės atsakomybės prisiėmimui už savo tobulėjimą, įgūdžių pritaikymui praktikoje bei jų įveiklinimui, siekiant geriausių rezultatų veikloje.

Mečislovas Mažonas
Išorinis partneris, konsultantas | Komandos ir asmeninio augimo HUB

Ekspertinės sritys: asmeninio produktyvumo didinimas, vidinių nuostatų keitimo praktikos, komandos formavimo renginiai.

Alpinistas, keliautojas, ekspedicijų į kalnus vadovas.  Mečislovo asmenyje puikiai dera ir ilgametė verslo praktika, ir nauji potyriai bei įžvalgos atradus alpinizmą. Jis taikliai pastebi, jog patirtis bendraujant ir pažįstant žmones ekstremaliose situacijose gali būti  naudingai pritaikoma organizacijose.

Mokymų dalyviams Mečys parodo, kas riboja jų profesinę ir asmeninę savirealizaciją, kaip tuos apribojimus keisti ir stiprinti savo asmeninius gebėjimus. Jis padeda įveikti tikruosius priešininkus -  mūsų pačių baimes, savęs nesupratimą ir negebėjimą susitelkti ties užsibrėžto tikslo įgyvendinimu. Konsultanto mokymai atskleidžia, kaip prisijaukinti ne tik sėkmes, bet ir nesėkmes, ugdyti vidinę ištvermę, didinti motyvaciją bei savo asmeninio produktyvumo ribas.

Rimvydas Jurkuvėnas
Išorinis partneris, Konsultantas | Pardavimų veiklos valdymo HUB
Ekspertinės sritys: klientų aptarnavimas, pardavimo įgūdžiai, laiko planavimas, motyvacija, tarpusavio komunikacija, emocinis intelektas.
Rimvydas - treneris | praktikas, padedantis žmonėms atskleisti savąjį potencialą atliekant sąmoningus ir sąžiningus veiksmus, siekiantis įkvėpti juos tobulėti kasdien. 
Konsultantas turi  13+ metų mokymų vedimo patirties, yra pravedęs 1000+ mokomųjų sesijų, autorius pokalbių scenarijų šaltiems/šiltiems skambučiams bei pardavimo sekų, kuriomis vadovaujasi didžiausios įmonės Lietuvoje.
Per metus Rimvydas perskaito 50+ knygų, dalį jų aptaria savo Linkedin profilyje ir vadovaujasi moto: “Būk kasdien bent šiek tiek geresnis (-ė) nei vakar. Sertifikuotas “Genos International” emocinio intelekto praktikas.
Nerijus Datkūnas
Išorinis partneris, konsultantas | Organizacijų vystymo HUB

Ekspertinės sritys: strategijos formavimas ir įgyvendinimas, tikslų ir rodiklių valdymo sistemų diegimas, bendrovių valdysena, vadovų komandos veiklos gerinimas, mentorystė, komandos koučingas ir motyvacijos sistemų kūrimas.

Nerijus yra sukaupęs daugiametės vertingos patirties organizacijų veiklos valdymo ir finansų srityse, pastaruoju metu daug gilinasi į   strategijos, tikslų ir rodiklių sistemas, projektų valdymo temas.

Strateginių sesijų, konsultacijų metu siekia  realių pokyčių dirbdamas su dalyvių nuostatomis bei  padėdamas jiems atrasti aiškumą ir tikrąją vidinę motyvaciją pokyčiams.  Jo vedami mokymai pasižymi orientacija į sąmoningą klientų dalyvavimą ir sutelktumą siekiant tvaraus ir darnaus rezultato. 

Konsultantas turi ilgametę finansų vadovo ir valdybos nario patirtį, taip pat įgijo Erickson Professional Coach kvalifikaciją, yra baigęs L-CON Global koučingo mokyklos grupinio ir komandinio koučingo bei Baltic Institute of Corporate Governance (BICG) profesionalaus valdybos nario kursus. 

Rezervuoti laiką apsilankymui