Komandos ir asmeninio augimo HUB

Dalius Mardasas
Partneris, Komandos ir asmeninio augimo HUB vadovas

Kryptingas ir subalansuotas ugdymas

Stiprios , įvairialypės ir aktualios temos - nuo talentų ugdymo iki duomenų saugumo socialinėje erdvėje. Asmeninį augimą skatiname tobulindami viešojo kalbėjimo, kūrybiškumo, story telling įgūdžius, komandas stipriname ugdydami jų bendradarbiavimo, konfliktų valdymo, komunikacijos gebėjimus, viską papildydami naujausiomis ir veiksmingiausiomis streso įveikos technikomis bei asmeninės gerovės užtikrinimu.

Emocinė kompetencija

Pirmuoju smuiku šio HUB racione griežia emocinė kompetencija, kuriai ugdyti naudojame pripažintus ir aprobuotus tarptautinius įrankius bei partneriaujame su Genos International, viena įtakingiausių Emocinės kompetencijos institucijų pasaulyje! Todėl EQ galima ne tik ugdyti, bet ir pamatuoti. Gaivaus oro gurkšnis ne tik mums, bet ir visoms organizacijoms, siekiančioms turėti plačiau mąstančias, labiau įsitraukusias ir efektyviau veikiančias komandas.

Komandas suburia renginiai

Didelę dalį šio kompetencijos centro paslaugų krepšelio užima ir aktyvios veiklos, renginiai, kuriuos grindžiame savita TMD filosofija bei autentiškais, čia pat kuriamais konceptais.  Renginiai yra orientuoti į ne tik į fizines, bet ir į protines, kūrybines, akiratį plečiančias veiklas. Turime virš keliasdešimt paruoštų konceptų, kurie yra adaptuojami ar pritaikomi kiekvienos organizacijos situacijai, stiprindami komandų sutelktumą bei lavindami ateities kompetencijas.

Komandos stiprinimas
Sužaidybintas video mokymas | efektyvūs susirinkimai
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Sužaidybintas video mokymas | komandinis darbas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Sužaidybintas video mokymas | neverbalinė komunikacija
Sužaidybintas video mokymas | vidinė komunikacija ir įdarbinimas
Sužaidybintas video mokymas | vidinė komunikacija ir mokymai
Sužaidybintas video mokymas | vidinė komunikacija
Asmeninis augimas
Patyriminis mokymas
Sužaidybintas video mokymas | Prezentavimas
Sužaidybintas video mokymas | Kūrybinis mąstymas
Sužaidybintas video mokymas | streso valdymas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Konsultaciniai projektai
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Patyriminis mokymas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Sužaidybintas video mokymas | tikslų išsikėlimas ir darbas su jais
Sužaidybintas video mokymas | laiko valdymas
Sužaidybintas video mokymas | duomenų saugumas
Emocinė kompetencija
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Sužaidybintas video mokymas | Ryžtingumas
Sužaidybintas video mokymas | Emocijų valdymas
Atvirasis mokymas gyvai |
2022 08 29-30
Sužaidybintas video mokymas | pasitikėjimo kūrimas
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Mokymas gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu
Sužaidybintas video mokymas | taktinis atsparumas
Rezervuoti laiką apsilankymui