Konsultaciniai projektai

Tai didelės apimties, ilgalaikiai organizacijų veiklos tobulinimo sprendimai, kuriems paprastai suburiame skirtingų sričių ir ekspertų komandą iš TMD konsultantų bei projektų vadovų.

Tokie projektai padeda optimizuoti organizacijų veiklą bei tikslingai paskirstyti resursus, sudarydami pagrindą efektyviam tikslų kėlimui ir pagrindinių veiklos rodiklių nustatymui. Organizacinės struktūros auditas padeda sudaryti optimalią jos versiją, bei aiškiai ir konkrečiai aprašyti padalinių atsakomybės sritis ir pareigybių funkcijas.

Veiklos standartai tiksliai ir išsamiai aprašo konkrečios srities procesus, pateikia jų atlikimo pavyzdžius ir patarimus,  integruojant geriausias pasaulines praktikas. Sutvarkyta darbuotojų veiklos vertinimo sistema leidžia vieningai ir maksimaliai objektyviai įvertinti kiekvieno darbuotojo indėlį į kompanijos rezultatams. Mentorystės projektai  ragina mokytis patiems, siekiant išugdyti kompetentingus, atsakingus, bei organizacijoms lojalius darbuotojus.

Sekite mūsų naujienas
Rezervuoti laiką apsilankymui