360 grįžtamojo ryšio tyrimas – kaip tinkamai pasiruošti?

2023 10 13

Pastebime, jog organizacijose vykdomi vadovų 360 grįžtamojo ryšio tyrimai tampa įprasta rutina, kartais net nesusimąsčius apie jų reikalingumą ir naudą. Kas leidžia suprasti, kada organizacija jau yra pasiekusi reikiamą brandos lygį tokiems tyrimams įgyvendinti bei kaip tinkamai pasiruošti?


Šiuo atveju labai tinka žinomo organizacijų konsultanto G.Hallenbeck patarimai. Jis išskiria 5 pagrindinius punktus, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kuomet ruošiamasi organizacijoje įgyvendinti šį tyrimą:

 1. Pradėti galvojant apie tikslą

Organizacijai itin svarbu įsivertinti, ar tikrai tokio tyrimo įgyvendinimas šiandien yra reikalingas bei neša vertę. Labai svarbu aiškiai ir konkrečiai įvardinti: 

 • Kada galėsime sakyti, kad tyrimas buvo sėkmingai įgyvendintas? 
 • Kaip matuosime ir vertinsime rezultatus? 
 • Kokios organizacinės paramos reikia? 
 • Kaip į vykstantį procesą įtrauksime vadovus? 
Karolina Poškutė

Atsakymai padeda suprasti, ar jau laikas pradėti 360 tyrimo įgyvendinimą Jūsų organizacijoje bei nusimatyti pirmuosius svarbius žingsnius.
 1. Turėti aiškią viziją apie tai, kas svarbu 

Labai svarbu suderinti vadovų vertinamas kompetencijas su organizacijos strategija. 

Kad susieti strategiją su vadovų kompetencijomis ir nustatyti tiesioginį ryšį tarp to, ko organizacija siekia bei elgesio, kurio tikisi iš savo vadovų, reikalinga atsakyti į šiuos klausimus: 

 • Su kokiais pagrindiniais iššūkiais susiduriate savo versle? 
 • Kokiais gebėjimais organizacija turi pasižymėti, kad galėtų spręsti šiuos iššūkius? 
 • Kokie įgūdžiai būdingi efektyviausiai veikiantiems organizacijos vadovams? 
 • Kokie vadovavimo įgūdžiai, jūsų nuomone, taps vis svarbesni per ateinančius 3-5 metus? 
 • Kokių svarbiausių vadovavimo įgūdžių šiuo metu trūksta Jūsų organizacijoje? 

Susisteminus informaciją bei išryškinus pagrindinius modelius galima matyti bendrą vaizdą, kaip konkrečios vadovavimo kompetencijos dera su organizacijos strategija, ir atvirkščiai. 

 1. Nepamiršti atkreipti dėmesį į vadovų turimas spragas 

Svarbu atidžiau pažvelgti į organizacijos vadovavimo spragas ir tiksliau apibrėžti vadovų ugdymą. 360 grįžtamojo ryšio tyrimas gali padėti geriau suprasti atotrūkį tarp svarbių ateities kompetencijų ir to, kaip vadovai šias kompetencijas vertina šiandien, šalinti  identifikuotas spragas ugdymo procese. 

 1. Planuoti, kaip tyrimas bus integruojamas į kitus personalo valdymo procesus 

Reikalingas kruopštus planavimas ir gebėjimas į organizacijoje vykstančius procesus pažvelgti ,,iš aukščiau”: 

 • Ar gautus duomenis galime įtraukti į organizacijoje esantį veiklos vertinimo procesą? 
 • Kaip galime kurti tyrimo rezultatais paremtus vadovų ugdymo (si) planus? 

 1. Periodiškai vertinti sėkmes ir nesėkmes 

Be atsakingo į(s)ivertinimo, kaip sekasi vystyti vienus ar kitus procesus, tobulėjimas sunkiai įmanomas. Tik matuodami rezultatus galime suprasti, kur pastangos atsiperka ir kur gali prireikti didesnio dėmesio.  

Daugiau įrašų
Rezervuoti laiką apsilankymui