Kodėl 360° grįžtamojo ryšio tyrimo rezultatai ilsisi vadovų stalčiuje?

Praktiniai patarimai vadovams apie 360° grįžtamojo ryšio tyrimą
2021 11 15

Svarbiausia, visuomet atminkite - tyrimas nepasibaigia tik ataskaitos sugeneravimu.

Kuomet organizacija pakvietė savo darbuotojus sudalyvauti 360° grįžtamojo ryšio apklausoje, o šie skyrė savo laiką pateikdami atsakymus ir nuomones pildydami klausimyną, tolimesni žingsniai yra:

 • suteikti apibendrintą grįžtamąjį ryšį apie tyrimo rezultatus;
 • įgarsinti tolimesnius žingsnius, kas keisis, kokią vadovavimo kultūrą kursime;
 • kaip organizacija sieks pokyčio, bei kas bus daroma individualiu ir organizacijos lygmeniu.

Jei rezultatai nuguls vadovo stalčiuje, arba vadovai neatsižvelgs į gautą grįžtamąjį ryšį ir pokyčiai vadovavimo kultūroje nevyks, darbuotojai liks nusivylę, apgauti ir ateityje, tikėtina, mažės jų įsitraukimas į šį ar kitus tyrimus. 

Kaip dirbti su gautais rezultatais? Kiek vadovai pasiruošę/turi kompetenciją patys interpretuoti rezultatus ir pasiruošti veiksmų planą, nukreiptą į ugdymąsi? Svarbu:

 • atvirumas grįžtamajam ryšiui be išankstinių nusistatymų;
 • drąsa įžengti į ne komforto zoną pažvelgiant į save “iš šalies”, kitų akimis, kas nebūtinai visada sutaps su jūsų nuomone apie save;
 • noras bei įsipareigojimas keisti savo elgseną;
 • gebėjimas išgryninti tobulėjimo prioritetus, atkreipiant dėmesį į tai, kas iš tiesų svarbu ir kas padės siekti užsibrėžtų asmeninių ir profesinių tikslų;
 • kokybiškas laikas, skirtas rezultatų analizei bei veiksmų plano paruošimui;
 • gairės, kuriomis vadovaujantis lengviau keliauti per šį procesą.

Tad kaip dirbti su tyrimo ataskaita, kad ji būtų gyva ir sukurtų vertę? 

 • Atkreipkite dėmesį į aukščiausius vertinimus - jūsų stiprybes, ir žemiausius vertinimus - jūsų galimai tobulintinas sritis;
 • Išsirinkite 1-3  svarbiausias sritis, kuriose norėsite tobulėti;
 • Susidarykite veiksmų planą remdamiesi SMART principu;
 • Būkite nuoseklūs vykdydami numatytus plane žingsnius, nuolat stebėkite savo progresą ir klauskite  grįžtamojo ryšio iš kitų;
 • Pradėkite mažais žingsneliais jau nuo šiandien.

Efektyviausių rezultatų pasiekia tos organizacijos, kurios augimo pastangas nukreipia 2 kryptimis: individualiai ir per organizaciją.

Individualus lygmuo: kiekvienas vadovas dirba su savo asmeniniu ugdymosi planu. 

Organizacijos lygmuo: gautų rezultatų pagalba sukuriamas bendras paveikslas apie stipriąsias ir tobulintinas vadovavimo kompetencijas, sudaromas veiksmų planas ir numatomi būdai vadovavimo kultūrai stiprinti (vidinės iniciatyvos, patirties dalyba, išoriniai seminarai ir pan.) 

Tam, kad organizacija ir toliau augtų, nuolat matuokite pokytį, kartokite tyrimą kasmet, garsiai džiaukitės pasiekimais ir švęskite net ir mažiausias pergales. Grįžtamasis ryšys, gautas 360° apklausos būdu, yra didžiausia dovana, kurią darbuotojai gali padovanoti organizacijai, todėl visada padėkokite visiems, dalyvavusiems tyrime.

Gintarė Varnelė
Vadovavimo ir personalo valdymo konsultantė, sertifikuota ICF vadovų ugdymo ekspertė I Organizacijų vystymo HUB

Tam, kad organizacija ir toliau augtų, nuolat matuokite pokytį, kartokite tyrimą kasmet, garsiai džiaukitės pasiekimais ir švęskite net ir mažiausias pergales. 

Daugiau įrašų
Rezervuoti laiką apsilankymui