360 grįžtamojo ryšio tyrimas - organizacijos ugdymo ir kultūros formavimo priemonė

Kaip tinkamai paruošti klausimyną 360 grįžtamojo tyrimui?
2021 09 14

Tinkamas pasiruošimas  - vienas svarbiausių šio tyrimo etapų, kuris apima tiek idėjos palaikymą iš vadovų pusės ir įsipareigojimą dirbti su gautais rezultatais, tiek emocinį pasirengimą ir, žinoma, tinkamai suformuotą klausimyną. Šį kartą apie pastarąjį. Koks klausimynas efektyviausiai prisideda prie organizacijos ugdymosi kultūros kūrimo? Apžvelkime pagrindinius bruožus:

  • AUTENTIŠKAS. Tai reiškia, savyje talpinantis organizacijos vertybes bei siektinas kompetencijas. Jų neturint, prieš tai svarbu jas susikurti patiems arba pasitelkiant ugdymo partnerius. Šabloninių klausimynų taikymas dažnai neleidžia priartėti prie organizacijoje dirbančių žmonių, nes juose stokojama unikalių, per eilę metų susiformavusių požiūrių ir žodinių išraiškų. Todėl klausimynai neretai būna perpildyti pertekliniais, paprastai klientų žodžiais tariant, „nemūsiškais“ klausimais.
  • ĮTRAUKIANTIS. Visos organizacijos įtrauktis į 360 procesą, į klausimyno formavimą - viena iš sėkmingai įgyvendinto projekto sąlygų. Svarbu įtraukti ne tik personalo padalinio darbuotojus, tačiau ir grįžtamojo ryšio gavėjus bei teikėjus. Todėl, jei tiriami tik vadovai, ne ką mažiau svarbu įtraukti ir jų darbuotojus su integruotinų klausimų pasiūlymais. Šiam tikslui pasiekti 360 proceso metu veikiantis vidinis forumas gali tapti puikia alternatyva idėjoms išgirsti.
  • TEIGIANTIS BEI KLAUSIANTIS. Kokybiškas klausimynas susideda tiek iš teigiama forma sudarytų teiginių, tiek iš atvirų klausimų, kurie gali būti kasmet kintantys, atsižvelgiant į esamą organizacijos situaciją.
  • ĮVAIRIAPUSIS. Tai reiškia, apimantis tiek organizacijos vertybes, strategiją, misiją, viziją, tikslų įgyvendinimą, tiek vidinę bei išorinę komunikaciją, bendradarbiavimo, asmeninės atsakomybės ir lyderystės kompetencijas. Nei per „minkštas“, nei per „kietas“, o atliepiantis organizacijos žmonių poreikius.
  • KONKRETUS. Ne ką mažiau svarbu teiginių aiškumas ir dviprasmybių nebuvimas. Pvz.:, toks teiginys: ”Informaciją pateikia laiku, tinkamos kokybės bei visiems susijusiems asmenims”. Informaciją galime pateikti laiku, bet ji nebūtinai bus tinkamos kokybės ar pasieks reikiamas ausis. 
  • PAMATUOJAMAS. 360 tyrimas nėra skirtas asmeninėms savybėms vertinti ir jas keisti, nes tai būtų beprasmiška. Juk asmeninės savybės nekinta! Kinta tik mūsų elgesys tam tikrų situacijų metu, todėl teiginiai turėtų būti skirti pageidaujamoms elgsenoms iliustruoti ir jų išraiškos dažniui pamatuoti.
  • OPTIMALUS. Posakis „Less is more“ čia visiškai tinka. Dėmesio sutelktumas teikiant grįžtamąjį ryšį - būtinas kokybiškai ataskaitai gauti, tad klausimynai su 70-100 teiginių nėra subalansuoto klausimyno požymis. Kaip rodo patirtis, dėmesį ir atidą išlaikyti grįžtamojo ryšio teikėjui efektyviausiai leidžia 40-50 teiginių kartu su atviraisiais klausimais.

Ir pabaigai, neužmirškite svarbiausio: 360 tyrimas, kaip ir daugelis kitų tyrimų, veiksmingas bus tik tada, kai tyrimas taikysis prie organizacijos, o ne organizacija taikysis prie tyrimo

Gintarė Varnelė
Vadovavimo ir personalo valdymo konsultantė, sertifikuota ICF vadovų ugdymo ekspertė I Organizacijų vystymo HUB

360 tyrimas, kaip ir daugelis kitų tyrimų, veiksmingas bus tik tada, kai tyrimas taikysis prie organizacijos, o ne organizacija taikysis prie tyrimo!

Daugiau įrašų
Rezervuoti laiką apsilankymui