Efektyviai dirbančių komandų užkulisiai

2023 07 13

Kalbant apie komandas organizacijose visuomet smalsu, kas lemia jų efektyvumą? Kokie principai svarbiausi, kas labiausiai pasiteisina puoselėjant sėkmingus bendrystės principus bei siekiant bendrų tikslų?

Efektyviai dirbančių komandų užkulisius bando praskleisti TMD projektų vadovė Karolina Poškutė, pokalbyje su mūsų konsultante, darbuotojų gerovės eksperte Domante Kibirkštyte:

Karolina: 
Sakoma, jog komandos stiprumas yra tiesiogiai susijęs su jos narių tarpusavio pasitikėjimu. O kaip reiktų stiprinti pasitikėjimo vienas kitu lygį?

Domantė:
Pasitikėjimas yra sunkiai pamatuojamas ir gali reikšti skirtingus dalykus skirtingiems žmonėms. Todėl visų pirma, reiktų susivienodinti sąvokas. 

Pasitikėti – reiškia rizikuoti padaryti tai, kas man yra vertinga, pažeidžiama kito žmogaus veiksmams. Amerikiečių mokslininkė ir autorė Brene Brown sukūrė akronimą BRAVING, kuriame ji įvardina septynias elgsenas pasitikėjimui kurti. Naudodamiesi šiuo akronimu, galime greičiau susiorientuoti, kodėl galbūt to pasitikėjimo komandoje stinga ir ką konkrečiai joje reikėtų stiprinti:

B - boundaries (ribos): ar tikslinamės ir gerbiame kitų žmonių ribas?
R - reliability (patikimumas): ar padarome tai, ką prižadėjome?
A - accountability (atskaitomybė): ar pripažįstame savo klaidas, atsiprašome ir koreguojame elgesį?
V - vault (seifas): ar išlaikome konfidencialumą?
I - integrity (integralumas): ar elgiamės pagal savo vertybes, o ne tik apie jas kalbame?
N - non-judgement (neteisimas): ar galime dalintis savo jausmais ir poreikiais su kitais nebijodami, kad mus teis ir vertins?
G - generosity (dosnumas): ar esame dosnūs kitų žmonių intencijų, žodžių ir veiksmų interpretavime?
Domantė Kibirkštytė
Konsultantė | Komandos ir asmeninio augimo HUB
Šis modelis atskleidžia elgsenas, reikalingas komandos pasitikėjimui puoselėti. Pokyčiui yra labai svarbu suprasti komandos stiprybes ir tobulintinas vietas bei nusibrėžti atspirties tašką. Šiam tikslui puikiai tinka TMD atliekamas Komandos efektyvumo tyrimas, kuris padeda aiškiai pamatyti vienos komandos SWOT, skatina atvirai kalbėtis ir ieškoti sprendimų bei didina jos narių tarpusavio bendrystę.

Karolina:
Ekspertai teigia, jog dirbant komandoje būtina tarpusavio pagalba, dalijimasis informacija, skirtingumų toleravimas. Kodėl tai svarbu?

Domantė:
Pagalba vieni kitiems, atviras dalinimasis informacija bei žiniomis ir sugebėjimas priimti skirtingas nuomones rodo, kad komandoje vyksta efektyvus bendradarbiavimas. Dažnu atveju tai yra siekiamybė, o ne duotybė. Efektyviai bendradarbiaudami mes galime pasiekti daug geresnių rezultatų per trumpesnį laiką: gimsta kūrybiški sprendimai ir atsiranda inovacijos, didėja produktyvumas ir įsitraukimas, gerėja psichologinis klimatas ir auga darbuotojų gerovė, komandos tampa atsparesnės ir lankstesnės. 

Karolina:
O kaip vadovas gali paskatinti savo komandos narius laikytis susitarimų?

Domantė:
Dažnai tenka girdėti, kaip vadovai, atėję į susitikimą su komanda, patys siūlo sprendimus vietoje to, kad šiek tiek paleistų kontrolę ir įtrauktų darbuotojus aktyviai dalyvauti procese.

Karolina:
Kaip manai, kaip galėtume išspęsti šią problemą?

Domantė:
Įtraukdami darbuotojus į sprendimų priėmimą, vadovai gali užtikrinti darbuotojų įsitraukimą ir susitarimų laikymąsi. Vyrauja nuostata, kad, jeigu žmogus užima vadovaujančias pareigas, vadinasi, jis "Žino geriau”. Praktika rodo, kad sprendimai, kuriuos priimame kartu, būna geresni, tad kodėl nepasidalinus atsakomybe kartu, užtikrinant įsitraukimą?

Karolina:
Komandoje svarbu kalbėtis ir apie kylančius konfliktus. Koks šioje vietoje yra vadovo vaidmuo? Kaip jis gali paskatinti tokius pokalbius?

Domantė:
Visų pirma vadovas turėtų būti pavyzdžiu. Šiuo atveju, jeigu vadovas pats “nevynioja į vatą” ir įvardina tuos “dramblius kambaryje”, toks jo elgesys atvers duris ir darbuotojams daryti tą patį. 

Taip pat vadovas turėtų skirti laiko vadinamoms “apatinių skalbimo” sesijoms, nes kol neišsikalbame, negalime kūrybiškai mąstyti ir efektyviai bendradarbiauti. Galbūt tai bus vieną kartą per savaitę, o gal užteks ir karto per mėnesį susėsti su komanda ir įsivardinti problemas, nuoskaudas, nesutarimus, galbūt netgi kažkokius iš pažiūros nediskutuotinus dalykus, į kuriuos tuomet, pasitelkus visą emocinę drąsą, reikėtų nerti. Problemos turėtų būti sprendžiamos tiesiogiai, o ne už nugaros. 

Karolina:
Ačiū, Domante! 

Taigi, nepamirškime, jog puoselėjant vidinę komandos kultūrą reiktų didinti tarpusavio pasitikėjimo lygį, padėti vieni kitiems, atvirai dalintis informacija ir žiniomis bei priimti skirtingas idėjas. Taip pat nepamiršti ir vadovo atsakomybių – skatinti komandos narius laikytis susitarimų bei tinkamai išsakyti grįžtamąjį ryšį.

Daugiau įrašų
Rezervuoti laiką apsilankymui